พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลป่าแดด และพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่