สายตรวนายก

ภารกิจนายก
ข้อมูลย้อนหลังร้องเรียน ร้องทุกข์

สถิติอุบัติเหตุ

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็นตรวจเช็คอีเมล์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
91
เดือนนี้
91
เดือนที่แล้ว
4,743
ปีนี้
22,153
ปีที่แล้ว
46,980
ทั้งหมด
101,833
ไอพี ของคุณ
18.204.227.117


-:- ประชาสัมพันธ์ : มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่การเกษตรกรและ 
-:- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 20/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติด 
-:- ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6) 
-:- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน 2563 ครั้งที่ 1 
-:- บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลป่าแดด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่มาลงทะเบียนป 
-:- บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลป่าแดด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่ม 
-:- เรื่อง บัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) 
-:- มาตรการเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
มอบแผ่นพับและเจลล้างมือภายในตำบลป่าแดด
งานวันท้องถิ่นไทย 2563
พ่นละอองฝอยเพื่อป้องกันโรคโควิด-19
โครงการอบรมให้ความรู้โควิด-19 หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2563
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ จำนวน ๒ รายการ ของกองช่างเทศบาลตำบลป่าแดด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ หมึกเครี่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Brother รุ่น HL-๓๑๗๐ CDW หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๓๒ จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมปั้มสูบน้ำรถบรรทุกน้ำ ๖ ล้อ ยี่ห้อ MITUBISI หมายเลขทะเบียน บว-๕๘๒๓ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครี่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- สัญญาเลขที่ : CNTR-0422/63 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-:- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สแตรเลส สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด 
-:- ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยแบบติดตั้งบนรถ 
-:- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 หน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แห่งที 
-:- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเปิด รูปตัวยู ฝั่งตรงข้ามซอย 8 หมู่ที่ 9 
-:- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้านวังตาลวิลล่า ซอย 2 ฝั่งทิศใต้ หมู่ที 
-:- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ซอย 8 ม.9 
-:- ผลการเสนอราคาโครงการปรับปรุงพื้นรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 
-:- ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเปิด รูปตัวยู ด้านหลังหมู่บ้านอยู่สบาย ถึง 
-:- ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย6 หมู่ที่ 5 
วัดพระตำหนักเจ้าแม่กวนอิม
วัดเทพนิมิต
วัดป่าพร้าวนอก
ผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านแม่ข่าน้อย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านท่าใหม่อิ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านวังสิงห์คำ