ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
203
เดือนนี้
3,144
เดือนที่แล้ว
4,685
ปีนี้
3,144
ปีที่แล้ว
52,238
ทั้งหมด
135,062
ไอพี ของคุณ
18.234.247.75


-:- ผ่อนผันการจัดกิจกรรมตลาดนัด หรือ ถนนคนเดิน 
-:- ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าแดด เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏหมายกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563  
-:- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 9/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- เอกสารรับรองการเดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กรณีสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด 
-:- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๘ / ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) 
-:- ประกาศคณะกรรมการดรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโตวิด 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 4/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019/โรคโควิด19ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเชียงใหม่
พิธีมอบรางวัลพระปกเกล้าทองคำ พ.ศ.2563
มอบแผ่นพับและเจลล้างมือภายในตำบลป่าแดด
งานวันท้องถิ่นไทย 2563
พ่นละอองฝอยเพื่อป้องกันโรคโควิด-19
โครงการอบรมให้ความรู้โควิด-19 หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่5(เดือนตุลาคมพ.ศ.2563ถึงเดือนธันวาคม2563) 
-:- ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์จักรยานนั่งปั่น เลขครุภัณฑ์ ๘๐๘-๖๑-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกวาดดูดฝุ่นถนนหมายเลขทะเบียน ๘๓-๓๐๕๙ เชียงใหม่ กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอช.ทีชนิดกล่อง สหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าแดดและนักเรียนโรงเรียนวัดวังสิงห์คำในช่วงการปิดสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID19)ระลอกใหม่ 
-:- แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสรัางผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งแต่สะพานลำเหมืองกลาง ซอยเจ้าแม่กวนอิม ถึงข้างวัดป่าแดด หมู่ที่ ๑๓ ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม2563ถึงเดือนธันวาคม2563) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอช.ที ชนิดกล่องในช่วงการปิดสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแดดเนื่องจากเหตุพิเศษสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019ระลอกใหม่ 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก โครงการป่าแดดปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-:- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สแตรเลส สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด 
-:- ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยแบบติดตั้งบนรถ 
-:- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 หน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แห่งที 
-:- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเปิด รูปตัวยู ฝั่งตรงข้ามซอย 8 หมู่ที่ 9 
-:- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้านวังตาลวิลล่า ซอย 2 ฝั่งทิศใต้ หมู่ที 
-:- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ซอย 8 ม.9 
-:- ผลการเสนอราคาโครงการปรับปรุงพื้นรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 
-:- ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเปิด รูปตัวยู ด้านหลังหมู่บ้านอยู่สบาย ถึง 
-:- ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย6 หมู่ที่ 5 


วัดพระตำหนักเจ้าแม่กวนอิม
วัดเทพนิมิต
วัดป่าพร้าวนอก
ผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านเกาะกลาง
ผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านแม่ข่าน้อย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านท่าใหม่อิ


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่