สายตรวนายก

ภารกิจนายก

ข้อมูลย้อนหลัง

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สถิติอุบัติเหตุ

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
24
เดือนนี้
590
เดือนที่แล้ว
1,280
ปีนี้
5,563
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
5,563
ไอพี ของคุณ
54.92.194.75- กำหนดเขตควบคุมไฟป่าและมาตราการทางกฎหมายในการควบคุมไฟป่าในเขตป่าไม้ 
- มาตรการป้องกันการจุดไฟเผาในโล่งและพื้นที่การเกษตร 
- การปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการและห้ามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการโดยไม่มีเ 
- ปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับสมัคร การคัดเลือกและการเพิกถอนร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่จำหน่ายสินค้าให้กับประชา 
- ประชาสัมพันธ์ : รับสมัครผู้พิการเข้ารับการฝึกอาชีพ 
- ประชาสัมพันธ์ : สัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาติ 
- ประชาสัมพันธ์ : ผนวกประกอบสัญญาประชาคม เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง 
- ประชาสัมพันธ์ร้านค้าที่ได้รับการติดตั้งเครื่องรับชำระเงิน (EDC) จากธนาคารกรุงไทย และรายชื่อร้านธงฟ้า 
ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว นายอำเมืองเชียงใหม่ และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560
การอบรมโครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพแกนนำสุขภาพเทศบาลตำบลป่าแดด
ช่อง NBT กรมประชาสัมพันธ์ได้ลงพื้นที่ และเข้าสัมภาษณ์ในส่วนของนวัตกรรมคลองแม่ข่า บริเวณหน้าวัดเทพนิม
โครงการฝึกอบรมสืบสานประเพณีเข้าพรรษาการหล่อเทียนพรรษาตามประเพณีล้านนา ประจำปี 2560
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
- แจ้งตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประ 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อต้นไม้ตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
- แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ได้แก่ เตียงนอนเหล็ก ๒ ชั้น ขนาด ๓.๕ ฟุ 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่ ตู้เหล็กบานเลื่อนด้านหน้า ๒ บาน ขนาด ๔ ฟุต จำนวน 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
- ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดถุงประจำภาคเรียน ๒/๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(วารสาร) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2560 
- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สแตรเลส สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด 
- ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยแบบติดตั้งบนรถ 
- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 หน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แห่งที 
- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเปิด รูปตัวยู ฝั่งตรงข้ามซอย 8 หมู่ที่ 9 
- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้านวังตาลวิลล่า ซอย 2 ฝั่งทิศใต้ หมู่ที 
- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ซอย 8 ม.9 
- ผลการเสนอราคาโครงการปรับปรุงพื้นรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 
- ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเปิด รูปตัวยู ด้านหลังหมู่บ้านอยู่สบาย ถึง 
วัดพระตำหนักเจ้าแม่กวนอิม
วัดเทพนิมิต
วัดป่าพร้าวนอก
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560
โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรค มือ ปาก เท้า เปื่อย
เข้าร่วมรับการอบรมโครงการอบรม"การพัฒนาแนวปฎิบัติการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปากที่มีประสิทธิภาพ"