เทศบาลตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ 053-447071 หรือ โทรฉุกเฉิน 053-447079 ตลอด 24 ชั่วโมง  
สายตรวนายก

ภารกิจนายก

ข้อมูลย้อนหลัง

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สถิติอุบัติเหตุ

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็นตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
42
เมื่อวานนี้
117
เดือนนี้
1,746
เดือนที่แล้ว
3,745
ปีนี้
5,491
ปีที่แล้ว
26,581
ทั้งหมด
38,191
ไอพี ของคุณ
34.228.143.13- กำหนด วัน เวลา ยื่นคำขอลงทะเบียน ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้ง 
- ขยายเวลาบริการจัดเก็บภาษีนอกเวลาราชการ 
- งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 
- ให้ประชาชนไปตรวจดูข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและบัญชีท้ายข้อกำหนดกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเม 
- มาตรการเพื่อความปลอดภัยในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 
- ให้ใช้ความระมัดระวังการเดินเรือ การใช้เรือ และแพโดยสารในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 
- กฎกระทรวง กำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561  
- การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489 
ทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ 2562
กิจกรรมจิตอาสา
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่&อำเภอเมืองยิ้มเคลื่อนที่ 2562
กิจกรรมจิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1
กิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
- ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลพิมพ์อิงค์เจ็ทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
- สัญญาเลขที่ : CNTR-0223/62 
- สัญญาเลขที่ : CNTR-0224/62 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจา 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำแนวกันไฟ ในเขตเทศบาลตำบลป่าแดด จุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน โดยวิ 
- ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพิมพ์อิงค์เจ็ท ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร พร้อมขึงโครงไม้ จำนว 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
- แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตรอกบ้านนายอุทัย เรือนคำ บ้านท่าใหม่อิ หมู่ที่ ๕  
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สแตรเลส สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด 
- ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยแบบติดตั้งบนรถ 
- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 หน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แห่งที 
- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเปิด รูปตัวยู ฝั่งตรงข้ามซอย 8 หมู่ที่ 9 
- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้านวังตาลวิลล่า ซอย 2 ฝั่งทิศใต้ หมู่ที 
- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ซอย 8 ม.9 
- ผลการเสนอราคาโครงการปรับปรุงพื้นรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 
- ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเปิด รูปตัวยู ด้านหลังหมู่บ้านอยู่สบาย ถึง 
- ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย6 หมู่ที่ 5 
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
วัดพระตำหนักเจ้าแม่กวนอิม
วัดเทพนิมิต
วัดป่าพร้าวนอก
ผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านแม่ข่าน้อย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านท่าใหม่อิ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านวังสิงห์คำ
การแข่งขันกรีฑาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็ก สร้างสุขภาพร่างกายแข็งแรง
รับมอบเกียรติบัตรจากสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560