เทศบาลตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ 053-447071 หรือ โทรฉุกเฉิน 053-447079 ตลอด 24 ชั่วโมง  
สายตรวนายก

ภารกิจนายก

ข้อมูลย้อนหลังร้องเรียน ร้องทุกข์

สถิติอุบัติเหตุ

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็นตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
111
เมื่อวานนี้
127
เดือนนี้
4,133
เดือนที่แล้ว
4,133
ปีนี้
12,397
ปีที่แล้ว
46,980
ทั้งหมด
92,077
ไอพี ของคุณ
18.232.51.69- จดหมายเปิดผนึกถึงพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ 
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่2/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโร 
- ยกเลิกการรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี พ.ศ.2563 
- เทศบาลตำบลป่าแดด พ่นละอองฝอยเพื่อป้องกันโรคโควิด-๑๙ สถานที่ราชการ วัด โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำ 
- รับสมัครนักเรียน/นักศึกษา ทำงานข่วงปิดภาคเรียน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
- กรมสรรพากร ขยายเวลา การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563 
- บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลป่าแดด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖ 
มอบแผ่นพับและเจลล้างมือภายในตำบลป่าแดด
งานวันท้องถิ่นไทย 2563
พ่นละอองฝอยเพื่อป้องกันโรคโควิด-19
โครงการอบรมให้ความรู้โควิด-19 หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2563

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
- แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ข่าใต้ ซอย ๗ หมู่ที่ ๙ ตำบลป่าแดด อำเภอเมื 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมหลังคาโครงสร้างเหล็ก ด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด โดยวิธ 
- สัญญาเลขที่ : CNTR-0335/63 
- สัญญาเลขที่ : CNTR-0329/63 
- สัญญาเลขที่ :CNTR-0331/63 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติงานในสำนักงานกองสาธารณฯ 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 482590004 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำหนังสือรายงานประจำปี ๒๐๑๙ จำนวน ๑,๑๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สแตรเลส สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด 
- ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยแบบติดตั้งบนรถ 
- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 หน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แห่งที 
- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเปิด รูปตัวยู ฝั่งตรงข้ามซอย 8 หมู่ที่ 9 
- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้านวังตาลวิลล่า ซอย 2 ฝั่งทิศใต้ หมู่ที 
- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ซอย 8 ม.9 
- ผลการเสนอราคาโครงการปรับปรุงพื้นรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 
- ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเปิด รูปตัวยู ด้านหลังหมู่บ้านอยู่สบาย ถึง 
- ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย6 หมู่ที่ 5 
วัดพระตำหนักเจ้าแม่กวนอิม
วัดเทพนิมิต
วัดป่าพร้าวนอก
ผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านแม่ข่าน้อย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านท่าใหม่อิ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านวังสิงห์คำ
หน้ากากอนามัยจากกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลป่าแดด เพื่อป้องกันฝุ่นละอองสำหรับเด็กปฐมวัย
พิธีมอบสัมฤทธิบัตรและประกาศเกียรติคุณ และจัดแสดงผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 
กิจกรรมวันมาฆบูชาทำบุญถวายสังฆทาน ฝึกสมาธิ และกิจกรรมเวียนเทียน