ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
89
เมื่อวานนี้
176
เดือนนี้
4,135
เดือนที่แล้ว
4,824
ปีนี้
46,554
ปีที่แล้ว
46,980
ทั้งหมด
126,234
ไอพี ของคุณ
3.216.79.60


-:- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ : การปิดประกาศหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้าย 
-:- หน่วยงาน อปท. ที่ส่งกำหนดสถานที่สำหรับปิดท้าย (ประกาศเพิ่มเติมฉบับที่ 1) 
-:- ประกาศกำหนดสถานที่ จำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการเปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 
-:- ปิดประกาศ ระวางแผนที่และวันเริ่มต้นทำการสอบเขตที่ดิน ตามมาตรา 69 แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน 
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง 
-:- บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง 
-:- สถานที่ปิดป้ายประกาศ หน่วยงานทต.ป่าแดด ผู้ประสานงาน นางชนิสรา สุนทรานนท์  
พิธีมอบรางวัลพระปกเกล้าทองคำ พ.ศ.2563
มอบแผ่นพับและเจลล้างมือภายในตำบลป่าแดด
งานวันท้องถิ่นไทย 2563
พ่นละอองฝอยเพื่อป้องกันโรคโควิด-19
โครงการอบรมให้ความรู้โควิด-19 หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อกำจัดขยะของเทศบาลตำบลป่าแดด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสรัางผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งแต่ถนนสายหลักภายในหมู่บ้านหลังวัดป่าแดด ถึงสะพานเชื่่อมต่อระหว่าง หมู่ที่ ๑๓ กับหมู่ที่ ๙ ตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบโอเวอร์เลย์ ซอย ๒๓ บ้านร้องเรือคำ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
-:- ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ ๒ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครี่องพิมพ์เอกสาร 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนยางล้อหลังรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA ทะเบียน งวต-๗๙๐ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเมืองแก้ว ข้างกรองทองอพาร์ทเมนท์ หมู่ที่ ๑๒ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-:- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สแตรเลส สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด 
-:- ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยแบบติดตั้งบนรถ 
-:- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 หน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แห่งที 
-:- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเปิด รูปตัวยู ฝั่งตรงข้ามซอย 8 หมู่ที่ 9 
-:- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้านวังตาลวิลล่า ซอย 2 ฝั่งทิศใต้ หมู่ที 
-:- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ซอย 8 ม.9 
-:- ผลการเสนอราคาโครงการปรับปรุงพื้นรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 
-:- ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเปิด รูปตัวยู ด้านหลังหมู่บ้านอยู่สบาย ถึง 
-:- ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย6 หมู่ที่ 5 


วัดพระตำหนักเจ้าแม่กวนอิม
วัดเทพนิมิต
วัดป่าพร้าวนอก
ผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านเกาะกลาง
ผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านแม่ข่าน้อย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านท่าใหม่อิ


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่