สายตรวนายก

ภารกิจนายก

ข้อมูลย้อนหลัง

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สถิติอุบัติเหตุ

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
34
เดือนนี้
508
เดือนที่แล้ว
900
ปีนี้
1,408
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
1,408
ไอพี ของคุณ
54.81.71.31- ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานในวันพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดเชียงใหม่ 
- ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวตำบลป่าแดด ร่วมปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม้สีเหลืองให้บานสะพรั่งทั่วตำบลป่าแดด 
- ประชาสัมพันธ์ : ราษฎรร้องเรียนถูกหลอกให้ซื้อปุ๋ย 
- แบบฟอร์ม แบบแจ้งการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 32/2560 
- ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 
- ประชาสัมพันธ์ ศูนย์อุตุนิยมภาคเหนือ 
- ปิดประกาศ 30 วัน ขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ.2555 
- การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่มเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 
ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว นายอำเมืองเชียงใหม่ และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560
การอบรมโครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพแกนนำสุขภาพเทศบาลตำบลป่าแดด
ช่อง NBT กรมประชาสัมพันธ์ได้ลงพื้นที่ และเข้าสัมภาษณ์ในส่วนของนวัตกรรมคลองแม่ข่า บริเวณหน้าวัดเทพนิม
โครงการฝึกอบรมสืบสานประเพณีเข้าพรรษาการหล่อเทียนพรรษาตามประเพณีล้านนา ประจำปี 2560
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
- แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น หมู่ที่ 8 
- แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12 หมู่ที่ 5 
- สอบราคาจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยแบบติดตั้งบนรถ 
- แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 
- แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมุ่ที่ 5 
- แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดเกาะกลางโรงพยาบาลแมคเคน ม.8 
- แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแดดใต้เลียบลำเหมืองสาธารณประโยชน์ 
- แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ที่ 3,7 
- แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟังท์ติกคอนกรีต สายหลัก หมู่ที่ 9 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยแบบติดตั้งบนรถ 
- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 หน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แห่งที 
- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเปิด รูปตัวยู ฝั่งตรงข้ามซอย 8 หมู่ที่ 9 
- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้านวังตาลวิลล่า ซอย 2 ฝั่งทิศใต้ หมู่ที 
- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ซอย 8 ม.9 
- ผลการเสนอราคาโครงการปรับปรุงพื้นรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 
- ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเปิด รูปตัวยู ด้านหลังหมู่บ้านอยู่สบาย ถึง 
- ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย6 หมู่ที่ 5 
- ผลการเสนอราคาโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 
วัดพระตำหนักเจ้าแม่กวนอิม
วัดเทพนิมิต
วัดป่าพร้าวนอก
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560
โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรค มือ ปาก เท้า เปื่อย
เข้าร่วมรับการอบรมโครงการอบรม"การพัฒนาแนวปฎิบัติการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปากที่มีประสิทธิภาพ"