เทศบาลตำบลป่าแดดยินดีต้อนรับ : น้ำปิงไหลผ่าน  หมู่บ้านใกล้เมือง  รุ่งเรืองวัฒนธรรม  เน้นนำการศึกษา  พัฒนาประชาธิปไตย  ป่าแดดไร้ยาเสพติด
สายตรวนายก

ภารกิจนายก

ข้อมูลย้อนหลัง

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สถิติอุบัติเหตุ

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
75
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
1,204
เดือนที่แล้ว
2,054
ปีนี้
16,492
ปีที่แล้ว
6,119
ทั้งหมด
22,611
ไอพี ของคุณ
54.198.55.167- เทศบาลตำบลป่าแดด โดยกองสวัสดิการสังคม เปิดรับสมัครลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปร 
- รายชื่อผู้ลงทะเบียนแสดงตนของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลป่าแดด เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ค 
- งานวิจัยผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ 
- ประชาสัมพันธ์ : สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลป่าแดด 
- ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลป่าแดด มาลงทะเบียนแสดงตนเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- ขอเชิญพี่น้องศรัทธาสาธุชน ร่วมโครงการธรรมสัญจรบวรพุทธศาสน์รวมใจ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 
- การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) 
- การย้ายที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
เปิดรับสมัครลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 
ประชาสัมพันธ์ : สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลป่าแดด
ขอเชิญพี่น้องศรัทธาสาธุชน ร่วมโครงการธรรมสัญจรบวรพุทธศาสน์รวมใจ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561
ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกทุกท่าน ร่วมทำกิจกรรม ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
งานปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2561

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
- รายงานตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรีอการแพทย์ (รถเข็นฝึกยืน) จำนวน ๒ เครื่อง กองสาธารณ 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางนอก(ยางหลัง) รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๔๒ 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ผห-๒๓๗๑ เชียงใหม่ กองสาธ 
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
- แจ้งตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อรถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า 
- ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก โครงการจ้างเหมาดูแลสวนหย่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
- ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก โครงการถนนปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารข้อมูลทะเบียนราษฎร ระยะเว 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สแตรเลส สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด 
- ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยแบบติดตั้งบนรถ 
- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 หน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แห่งที 
- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเปิด รูปตัวยู ฝั่งตรงข้ามซอย 8 หมู่ที่ 9 
- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้านวังตาลวิลล่า ซอย 2 ฝั่งทิศใต้ หมู่ที 
- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ซอย 8 ม.9 
- ผลการเสนอราคาโครงการปรับปรุงพื้นรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 
- ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเปิด รูปตัวยู ด้านหลังหมู่บ้านอยู่สบาย ถึง 
- ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย6 หมู่ที่ 5 
วัดพระตำหนักเจ้าแม่กวนอิม
วัดเทพนิมิต
วัดป่าพร้าวนอก
ผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านแม่ข่าน้อย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านท่าใหม่อิ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านวังสิงห์คำ
รับมอบเกียรติบัตรจากสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560
โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรค มือ ปาก เท้า เปื่อย