เทศบาลตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ 053-447071 หรือ โทรฉุกเฉิน 053-447079 ตลอด 24 ชั่วโมง  
สายตรวนายก

ภารกิจนายก

ข้อมูลย้อนหลัง

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สถิติอุบัติเหตุ

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็นตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
115
เดือนนี้
2,611
เดือนที่แล้ว
3,456
ปีนี้
9,812
ปีที่แล้ว
26,581
ทั้งหมด
42,512
ไอพี ของคุณ
54.198.92.22- สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
- กิจกรรมเดินรณรงค์โค้งสุดท้ายการเลือกตั้ง ส.ส. Big Day 24 มีนา ชาวเชียงใหม่  
- กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 
- ประกาศ ห้ามขายจำหน่ายหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง 
- รับสมัครนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี พ.ศ.2562 
- รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแดด ประจำปีการศึกษา 2562 
- กำหนด วัน เวลา ยื่นคำขอลงทะเบียน ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้ง 
- ขยายเวลาบริการจัดเก็บภาษีนอกเวลาราชการ 
"การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางเลือกเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในสังคม มาตรการพิเศษแท
ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562
ร่วมแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ระดับอำเภอเมืองเชียงใหม่
งานวันสตรีสากล ประจำปี 2562
การแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลป่าแดด ประจำปี 2562
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2562

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
- แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่ 
- ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
- ร่างประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถดับเพลิงอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
- สัญญาเลขที่ : CNTR-0277/62 
- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบกระจายข่าวเสียงไร้สาย ภายในตำบลป่าแดด ด้วยวิธีประกวดราค 
- สัญญาเลขที่ : CNTR-0274/62 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าบริการรถทัศนาจรสำหรับศึกษาดูงาน (รถตู้) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะ 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพิมพ์อิงค์เจ็ท จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาซ่อมยำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขาส่ง 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สแตรเลส สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด 
- ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยแบบติดตั้งบนรถ 
- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 หน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แห่งที 
- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเปิด รูปตัวยู ฝั่งตรงข้ามซอย 8 หมู่ที่ 9 
- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้านวังตาลวิลล่า ซอย 2 ฝั่งทิศใต้ หมู่ที 
- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ซอย 8 ม.9 
- ผลการเสนอราคาโครงการปรับปรุงพื้นรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 
- ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเปิด รูปตัวยู ด้านหลังหมู่บ้านอยู่สบาย ถึง 
- ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย6 หมู่ที่ 5 
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
วัดพระตำหนักเจ้าแม่กวนอิม
วัดเทพนิมิต
วัดป่าพร้าวนอก
ผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านแม่ข่าน้อย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านท่าใหม่อิ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านวังสิงห์คำ
หน้ากากอนามัยจากกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลป่าแดด เพื่อป้องกันฝุ่นละอองสำหรับเด็กปฐมวัย
พิธีมอบสัมฤทธิบัตรและประกาศเกียรติคุณ และจัดแสดงผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 
กิจกรรมวันมาฆบูชาทำบุญถวายสังฆทาน ฝึกสมาธิ และกิจกรรมเวียนเทียน