สายตรวนายก

ภารกิจนายก

ข้อมูลย้อนหลัง

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สถิติอุบัติเหตุ

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
846
เดือนที่แล้ว
1,146
ปีนี้
846
ปีที่แล้ว
6,119
ทั้งหมด
6,965
ไอพี ของคุณ
54.227.104.40- การขยายเวลารับบริการจัดเก็บภาษีนอกเวลาราชการ 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลป่ 
- ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ 
- รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลป่าแดด 
- เอกสารสัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง 
- กำหนดเขตควบคุมไฟป่าและมาตราการทางกฎหมายในการควบคุมไฟป่าในเขตป่าไม้ 
- มาตรการป้องกันการจุดไฟเผาในโล่งและพื้นที่การเกษตร 
- การปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการและห้ามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการโดยไม่มีเ 
ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว นายอำเมืองเชียงใหม่ และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560
การอบรมโครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพแกนนำสุขภาพเทศบาลตำบลป่าแดด
ช่อง NBT กรมประชาสัมพันธ์ได้ลงพื้นที่ และเข้าสัมภาษณ์ในส่วนของนวัตกรรมคลองแม่ข่า บริเวณหน้าวัดเทพนิม
โครงการฝึกอบรมสืบสานประเพณีเข้าพรรษาการหล่อเทียนพรรษาตามประเพณีล้านนา ประจำปี 2560
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางใน)รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-3421เชียงใหม่ 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพิมพ์อิงค์เจ็ท จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
- ผู้ขชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
- ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับจัดชุดของรางวัลและจัดแต่งเวทีการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
- ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุซุ้มกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
- ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของรางวัลสำหรับกิจกรรมต่างๆโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพ และซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก 2 ตัน 4 ล้อ ยี่ห้อ ISUZU สีขาวหมายเล 
- ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของรางวัล สำหรับซุ้มกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการจัดงานวันเด็ก 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2560 
- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สแตรเลส สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด 
- ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยแบบติดตั้งบนรถ 
- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 หน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แห่งที 
- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเปิด รูปตัวยู ฝั่งตรงข้ามซอย 8 หมู่ที่ 9 
- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้านวังตาลวิลล่า ซอย 2 ฝั่งทิศใต้ หมู่ที 
- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ซอย 8 ม.9 
- ผลการเสนอราคาโครงการปรับปรุงพื้นรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 
- ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเปิด รูปตัวยู ด้านหลังหมู่บ้านอยู่สบาย ถึง 
วัดพระตำหนักเจ้าแม่กวนอิม
วัดเทพนิมิต
วัดป่าพร้าวนอก
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560
โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรค มือ ปาก เท้า เปื่อย
เข้าร่วมรับการอบรมโครงการอบรม"การพัฒนาแนวปฎิบัติการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปากที่มีประสิทธิภาพ"