เทศบาลตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ 053-447071 หรือ โทรฉุกเฉิน 053-447079 ตลอด 24 ชั่วโมง  
สายตรวนายก

ภารกิจนายก

ข้อมูลย้อนหลัง

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สถิติอุบัติเหตุ

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็นตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
147
เมื่อวานนี้
149
เดือนนี้
1,939
เดือนที่แล้ว
4,010
ปีนี้
36,478
ปีที่แล้ว
26,581
ทั้งหมด
69,178
ไอพี ของคุณ
34.236.216.93- รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาโครงการถนนปลอดภัยื โครงการตัดหญ้าไหล่ทางและโครงการดูแลสวนหย่อมเทศบาล 
- รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน 2562 ครั้งที่ 1 
- หนังสือแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสง 
- รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลป่าแดด (เพิ่มเติม 
- รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2562 
- คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรีอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
- ประกาศ 
การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อทบทวน เพิ่มเติม แผนพัฒนาฯ
โครงการอบรมและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
"การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางเลือกเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในสังคม มาตรการพิเศษแท
กิจกรรมเดินรณรงค์โค้งสุดท้ายการเลือกตั้ง ส.ส. Big Day 24 มีนา ชาวเชียงใหม่
ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
- แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 15 หมู่ที่ 6 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านครัว ได้แก่ เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๖ เครื่อง ของก 
- รายงานตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี 2562 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบาย จำนวน 6 ม้วน 
- ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาซื้อผ้าระบาย จำนวน 15 ม้วน 
- แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากเขตทางหลวงชนบท(ใต้สะพานสมโภช 700 ปีถึงซอย8 
- ประกาศผูัชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กรอบป้ายทะเบียนรถยนต์) 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารข้อมูลทะเบียนราษฏร ๑ ตุ 
- ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางภายในเขตเทศบาลตำบลป่าแดด 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สแตรเลส สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด 
- ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยแบบติดตั้งบนรถ 
- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 หน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แห่งที 
- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเปิด รูปตัวยู ฝั่งตรงข้ามซอย 8 หมู่ที่ 9 
- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้านวังตาลวิลล่า ซอย 2 ฝั่งทิศใต้ หมู่ที 
- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ซอย 8 ม.9 
- ผลการเสนอราคาโครงการปรับปรุงพื้นรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 
- ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเปิด รูปตัวยู ด้านหลังหมู่บ้านอยู่สบาย ถึง 
- ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย6 หมู่ที่ 5 
วัดพระตำหนักเจ้าแม่กวนอิม
วัดเทพนิมิต
วัดป่าพร้าวนอก
ผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านแม่ข่าน้อย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านท่าใหม่อิ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านวังสิงห์คำ
หน้ากากอนามัยจากกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลป่าแดด เพื่อป้องกันฝุ่นละอองสำหรับเด็กปฐมวัย
พิธีมอบสัมฤทธิบัตรและประกาศเกียรติคุณ และจัดแสดงผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 
กิจกรรมวันมาฆบูชาทำบุญถวายสังฆทาน ฝึกสมาธิ และกิจกรรมเวียนเทียน