ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลชำระภาษี

e-Training

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
83
เมื่อวานนี้
226
เดือนนี้
4,902
เดือนที่แล้ว
6,591
ปีนี้
61,506
ปีที่แล้ว
72,402
ทั้งหมด
334,205
ไอพี ของคุณ
34.204.181.91

ลำดับรายการวันที่
21รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 25633 ก.ค. 2563
22รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256328 พ.ค. 2563
23รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดดสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 256327 ก.พ. 2563
24รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.256227 พ.ย. 2562
25รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256230 ก.ย. 2562
26รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256226 ก.ย. 2562
27รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.256212 ก.ย. 2562
28รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.25624 ก.ย. 2562
29รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256223 ส.ค. 2562
30รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.256214 ส.ค. 2562
31รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256230 พ.ค. 2562
32รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256223 พ.ค. 2562
33รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256212 ก.พ. 2562

|< << 12