ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลชำระภาษี

e-Training

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
209
เมื่อวานนี้
181
เดือนนี้
6,799
เดือนที่แล้ว
4,883
ปีนี้
6,799
ปีที่แล้ว
72,402
ทั้งหมด
279,498
ไอพี ของคุณ
44.213.63.130

ลำดับรายการวันที่
21รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดดสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 256327 ก.พ. 2563
22รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.256227 พ.ย. 2562
23รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256230 ก.ย. 2562
24รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256226 ก.ย. 2562
25รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.256212 ก.ย. 2562
26รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.25624 ก.ย. 2562
27รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256223 ส.ค. 2562
28รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.256214 ส.ค. 2562
29รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256230 พ.ค. 2562
30รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256223 พ.ค. 2562
31รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256212 ก.พ. 2562

|< << 12