ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลชำระภาษี

e-Training

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
69
เมื่อวานนี้
382
เดือนนี้
8,522
เดือนที่แล้ว
5,915
ปีนี้
21,445
ปีที่แล้ว
72,402
ทั้งหมด
294,144
ไอพี ของคุณ
3.239.6.58

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรและสัญชาติ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม21 มี.ค. 2566
2คู่มือการปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ19 เม.ย. 2564
3คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน9 เม.ย. 2564
4คู่มือการปฏิบัติงานงานพัฒนาชุมชน8 เม.ย. 2564
5คู่มือปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์8 เม.ย. 2564
6คู่มือปฏิบัติงานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง8 เม.ย. 2564
7คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนพาณิชย์8 เม.ย. 2564
8คู่มือการปฏิบัติงาน งานการเจ้าหน้า้ที่7 เม.ย. 2564
9คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแดด7 เม.ย. 2564
10คู่มือการปฏิบัติงาน แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน7 เม.ย. 2564
11คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม7 เม.ย. 2564
12คู่มือปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรและสัญชาติ8 ก.ค. 2563
13คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ8 ก.ค. 2563
14คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง17 มิ.ย. 2562

1