ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลชำระภาษี

e-Training

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
144
เมื่อวานนี้
295
เดือนนี้
597
เดือนที่แล้ว
8,766
ปีนี้
84,401
ปีที่แล้ว
72,402
ทั้งหมด
357,100
ไอพี ของคุณ
18.206.48.243

ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบสภาเทศบาลว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 256620 มิ.ย. 2566
2แจ้งนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.25652 พ.ย. 2565
3เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.256520 ต.ค. 2565
4ขอส่งเอกสารการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 256523 ส.ค. 2565
5ขอส่งเอกสารการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 และรายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 ส.ค. 2565
6 แจ้งนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.25658 ส.ค. 2565
7เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.256519 ก.ค. 2565
8 แจ้งนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.256512 พ.ค. 2565
9เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256519 เม.ย. 2565
10กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2565 และสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป24 ก.พ. 2565
11แจ้งนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.256518 ก.พ. 2565
12เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.256514 ม.ค. 2565
13เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.256326 ต.ค. 2563
14เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.256322 ต.ค. 2563
15เรียนประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.256323 ก.ค. 2563
16เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมันที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256313 เม.ย. 2563
17กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2563 และสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป27 ก.พ. 2563
18เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256320 ม.ค. 2563

1