ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลชำระภาษี

e-Training

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
141
เมื่อวานนี้
295
เดือนนี้
597
เดือนที่แล้ว
8,766
ปีนี้
84,401
ปีที่แล้ว
72,402
ทั้งหมด
357,100
ไอพี ของคุณ
18.206.48.243

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.256213 พ.ย. 2562
2รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 256016 ส.ค. 2561
3ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส19 ก.ค. 2561
4พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 253429 มิ.ย. 2561
5พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการปกครอง พศ. 253926 มิ.ย. 2561
6พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 255014 มิ.ย. 2561
7พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกว14 พ.ค. 2561
8พระราชบัญญัติปฎิบัติราชการ พ.ศ. 253920 เม.ย. 2561
9พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก23 มี.ค. 2561
10พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.253416 มี.ค. 2561
11พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2 ) 255112 ก.พ. 2561
12พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย15 ก.พ. 2560

1