ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลชำระภาษี

e-Training

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
98
เมื่อวานนี้
226
เดือนนี้
4,902
เดือนที่แล้ว
6,591
ปีนี้
61,506
ปีที่แล้ว
72,402
ทั้งหมด
334,205
ไอพี ของคุณ
34.204.181.91

ลำดับรายการวันที่
1คำร้องทั่วไป1 พ.ย. 2565
2คำร้องขอแซ่มไฟสาธารณะ1 พ.ย. 2565
3ใบยืมครุภัรฑ์1 พ.ย. 2565
4คำขอข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าแดด1 พ.ย. 2565
5แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๕)2 ต.ค. 2563
6หนังสือแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี25 ก.ย. 2562
7หนังสือแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี25 ก.ย. 2562
8หนังสือรับรองตนเองการตัดและนำเคลื่อนย้ายไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิท15 ส.ค. 2562
9คำขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นคำร้องของผู้มีส่วนได้เสีย5 ส.ค. 2562
10แบบสำรวจข้อมูลคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ต้องการรับการจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาล25 ต.ค. 2561
11ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงให5 ต.ค. 2561
12เอกสารสัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง/แผ่นพับเล็ก สัญญาประชาคมเพื่อสร้า25 ธ.ค. 2560
13แบบฟอร์มการเข้าร่วมโครงการ ธงฟ้าประชารัฐ23 พ.ย. 2560
14แบบแจ้งการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที3 ส.ค. 2560
15การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ-และขนมูลฝอยทั่วไป7 ก.ค. 2560
16การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร-พื้นที่ไม่เกิน-200-ตารางเมตร7 ก.ค. 2560
17บุคคลมีรายการในทะเบียนบ้าน-ประสงค์ขอเป็นเจ้าบ้าน7 ก.ค. 2560
18บุคคลมีรายการในทะเบียนบ้าน-ประสงค์ขอเป็นเจ้าบ้าน17 ก.ค. 2560
19การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ-และขนมูลฝอยทั่วไป7 ก.ค. 2560
20การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ-และขนมูลฝอยทั่วไป17 ก.ค. 2560

1 2 3 4   >>  >|