ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลชำระภาษี

e-Training

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
130
เมื่อวานนี้
295
เดือนนี้
597
เดือนที่แล้ว
8,766
ปีนี้
84,401
ปีที่แล้ว
72,402
ทั้งหมด
357,100
ไอพี ของคุณ
18.206.48.243

ลำดับรายการวันที่
1รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 256624 ต.ค. 2566
2รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256611 ต.ค. 2566
3รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256619 ก.ค. 2566
4รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนตุลาคม พ.ศ.256625 เม.ย. 2566
5รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256624 เม.ย. 2566
6รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลป่าแดด10 เม.ย. 2566
7งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบปะมาณ 256521 ธ.ค. 2565
8รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนตุลาคม พ.ศ.256520 ต.ค. 2565
9รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่3ประจำปีงบประมาณ 25655 ก.ค. 2565
10งบแสดงฐานะการเงิน 30 กันยายน 256418 เม.ย. 2565
11รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 25654 เม.ย. 2565
12รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 25654 เม.ย. 2565
13รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 256414 มี.ค. 2565
14รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนตุลาคม พ.ศ.256426 ต.ค. 2564
15รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25646 ก.ค. 2564
16รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 256422 เม.ย. 2564
17รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25648 เม.ย. 2564
18รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน12 มี.ค. 2564
19รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 25646 ม.ค. 2564
20งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำงบประมาณ 256330 ต.ค. 2563

1 2   >>  >|