ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลชำระภาษี

e-Training

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
130
เมื่อวานนี้
295
เดือนนี้
597
เดือนที่แล้ว
8,766
ปีนี้
84,401
ปีที่แล้ว
72,402
ทั้งหมด
357,100
ไอพี ของคุณ
18.206.48.243

ลำดับรายการวันที่
1มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 25646 ส.ค. 2564
2คำสั่ง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด16 ก.ค. 2564
3คำสั่ง มอบหมายงานให้รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด24 มิ.ย. 2564
4คำสั่ง แต่งตั้งรักษษราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม13 พ.ค. 2564
5คำสั่ง แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม13 พ.ค. 2564
6คำสั่ง แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม13 พ.ค. 2564
7คำสั่ง แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง13 พ.ค. 2564
8คำสั่ง แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง13 พ.ค. 2564
9คำสั่ง แต่งตั้งรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล13 พ.ค. 2564
10เรื่อง มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ4 พ.ย. 2563
11การปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฎิบัติราชการเพื่อการบริการประชาชน ของเทศบาลตำ15 ก.พ. 2561
12รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 256024 ต.ค. 2560
13การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 256020 ก.ย. 2560
14ประกาศเรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส27 ก.พ. 2560
15เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการของเ27 ก.พ. 2560
16ประกาศขยายเวลาบริการจัดเก็บภาษีนอกเวลาราชการ19 ม.ค. 2560
17คำสั่ง การให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลป่าแดด15 ก.พ. 2559
18คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษษราชการแทนปลัดเทศบาล15 ก.พ. 2559

1