ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลชำระภาษี

e-Training

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
71
เมื่อวานนี้
382
เดือนนี้
8,522
เดือนที่แล้ว
5,915
ปีนี้
21,445
ปีที่แล้ว
72,402
ทั้งหมด
294,144
ไอพี ของคุณ
3.239.6.58

ลำดับรายการวันที่
1โครงการอบรมจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่12 เม.ย. 2565
2โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศาบลตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่12 เม.ย. 2565
3โครงการป้องกันผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.53 พ.ค. 2564
4รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ประจำปี 25643 พ.ค. 2564
5บันทึกข้อตกลง การขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้้นที่เทศบาลตำบลป่าแดด22 มี.ค. 2564
6บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่2/256417 มี.ค. 2564
7แบบรายงานผลการดำเนินแผนงานโครงการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพของศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ ปีงบประมาณ 256318 มิ.ย. 2563
8แบบสำรวจผู้สูงอายุทีมีภาวะพึ่งพิงระยะยาวด้านสาธารณสุข18 มิ.ย. 2563
9บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและปรเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 256218 มิ.ย. 2563
10ตารางการออกเยี่ยมประเมินผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง18 มิ.ย. 2563
11แนวทางในการดำเนินงานของCare Giverตำบลป่าแดด18 มิ.ย. 2563
12คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาระพึ่งพิงตำบลป่าแดด18 มิ.ย. 2563
13คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาระพึ่งพิงตำบลป่าแดด 18 มิ.ย. 2563
14แผนงานโครงการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพของศูนย์18 มิ.ย. 2563
15ข้อตกลงการจัดระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระหว่างเทศบาลตำบลป่าแดด18 มิ.ย. 2563
16ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ พ.ศ.256018 มิ.ย. 2563
17ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ18 มิ.ย. 2563

1