ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลชำระภาษี

e-Training

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
86
เมื่อวานนี้
226
เดือนนี้
4,902
เดือนที่แล้ว
6,591
ปีนี้
61,506
ปีที่แล้ว
72,402
ทั้งหมด
334,205
ไอพี ของคุณ
34.204.181.91

1
โครงการวันเทศบาล ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
___(วันที่ 24 เมษายน 2566) เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลป่าแดด ดำเนินโครงการวันเทศบาล ประจำปี 2566 โดยมี นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และเป็นผู้อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2566 โดยจัดพิธีสักการะศาลพระภูมิ เจ้าที่ พิธีทำบุญสำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด และกิจกรรม Big Cleaning Day
___โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
24 เมษายน 2566

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมการทำหมันสุนัขและแมว ,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

__(วันที่ 20 เมษายน 2566) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลป่าแดด นำโดย นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลป่าแดด ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมการทำหมันสุนัขและแมว โดยมีประชาชนนำสัตว์เลี้ยง สุนัขและแมว เข้ามารับบริการผ่าตัดทำหมัน จำนวน 30 ตัว ณ เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

20 เมษายน 2566

โครงการส่งเสริมประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา และโครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี ประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
___วันที่ 13 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลป่าแดด นำโดย นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลป่าแดด จัดโครงการส่งเสริมประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา และโครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี ประจำปีงบประมาณ 2566
___โดยมีขบวนแห่เครื่องดำหัวผู้สูงอายุ พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี 2566 จำนวน 13 คน พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในตำบลป่าแดด และการแข่งขันประกวดร้องเพลงประกอบหางเครื่อง ณ ลานกิจกรรมหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
18 เมษายน 2566

เปิดจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 ,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
___วันนี้ (วันที่ 11 เมษายน 2566) เวลา 18.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลป่าแดด ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลป่าแดด เปิดจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" ภายใต้โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
___โดยมี นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน และสิ่งของ เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดบริการประชาชนดังกล่าว ณ ตู้ยาม สตบ. หมู่ที่ 7 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
11 เมษายน 2566

โครงการอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลป่าแดด ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
___วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลป่าแดด ประจำปี 2566
___ในช่วงเช้า บรรยายหัวข้อเรื่อง "การป้องกันและระงับอัคคีภัย ทฤษฎีการเกิดไฟ และการดับเพลิงขั้นตอน" และช่วงบ่ายฝึกอบรมภาคปฏิบัติการเข้าดับเพลิงเบื้องต้น ณ เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
10 เมษายน 2566

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
___(วันที่ 4-5 เมษายน 2566) เวลา 09:00 น. เทศบาลตำบลป่าแดด จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มองค์กร ทั้ง 13 หมู่บ้าน ตำบลป่าแดด
___โดยมี นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และนางอรพินธ์ ธนะหมี ปลัดเทศบาลตำบลป่าแดด เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการประชาคมหมู่บ้าน ร่วมรับฟังการบรรยายในช่วงเช้าและช่วงบ่าย
___โดยช่วงเช้า รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาเทศบาล” โดยท่านวิทยากร จากท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
___ช่วงบ่าย แบ่งกลุ่มฝึกจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอรับงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยท่านวิทยากร จากท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ และนำเสนอโครงการเพื่อเสนอขอรับงบประมาณจากหน่วยงานของแต่ละกลุ่ม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ม.11 ต.ป่าแดด
05 เมษายน 2566

พิธีมอบสัมฤทธิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
___วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลป่าแดด โดยนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด เป็นประธานในพิธีเปิด และนายธนาพล ศิริกุลปิยรัตน์ รองปลัดเทศบาลตำบลป่าแดด เป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา สมาชิกสภาทั้งสองเขต และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีมอบสัมฤทธิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3
.
___ทั้งนี้นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด ให้เกียรติเป็นผู้มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในสังกัดสถานศึกษาเทศบาลตำบลป่าแดด ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมู่ 11 ตำบลป่าแดด
27 มีนาคม 2566

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 ,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
____วันนี้ (วันที่ 18 มีนาคม 2566) เวลา 09.00 น. เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมถวายราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สดและกล่าวถวายราชสดุดี
____ซึ่งทางเทศบาลตำบลป่าแดด โดยนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด มอบหมายให้นายธนาพล ศิริกุลปิยรัตน์ รองปลัดเทศบาลตำบลป่าแดด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 พร้อมถวายราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สด ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
20 มีนาคม 2566

โครงการ “สัปดาห์วันสตรีสากล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
___วันนี้ (วันที่ 8 มีนาคม 2566) เทศบาลตำบลป่าแดด กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ กลุ่มสตรีในเขตเทศบาลตำบลป่าแดด จัดโครงการ “สัปดาห์วันสตรีสากล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยจัดกิจกรรมแสดงพลังสตรี การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเชื่อมความสัมพันธ์ อาทิ เดินบนกระดาน หันหลังหนีบบอล วิ่งผลัดตีวงล้อ วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน นั่งหันหลังส่งแป้ง เป็นต้น
___โดยมี นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และนายธนาพล ศิริกุลปิยรัตน์ รองปลัดเทศบาลตำบลป่าแดด เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด และกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลตำบลป่าแดด 13 หมู่บ้าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
08 มีนาคม 2566

โครงการวัยรุ่น วัยใส ประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
___(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 13.00 น. กองศึกษา เทศบาลตำบลป่าแดด จัดโครงการวัยรุ่น วัยใส ประจำปีงบประมาณ 2566 อบรมในหัวข้อเรื่อง "วัยรุ่น วัยใส รู้เท่าทันภัยไซเบอร์" เพื่อปลูกฝังเรื่องทักษะชีวิต ทั้งเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันภัยคุมคามทางสื่อออนไลน์ที่ไม่เหมาะสม ให้เด็กและเยาวชน โดยกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนวัดวังสิงห์คำ และคณะครูฯ
___โดยนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด มอบหมายให้นายสิงห์วัน ไชยวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด กล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการรับฟังการบรรยาย
___ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่านพันตำรวจตรีเรวัติ นวภูวนนท์ สารวัตรกองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5 และทีมทาง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่น้องๆนักเรียน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ม.11 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
23 กุมภาพันธ์ 2566

 ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ปี 2566,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
___วันนี้(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566) เทศบาลตำบลป่าแดด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ปี 2566 ในเขตพื้นที่ตำบลป่าแดด ทั้ง 13 หมู่บ้าน ซึ่งวันนี้ได้ออกหน่วยบริการ หมู่ที่ 13 บริเวณศาลาอเนกประสงค์ ม.13 (ข้างวัดป่าแดด)
___โดยนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด ทั้ง 2 ท่าน พร้อมทั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแดด ลงพื้นที่และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่มารับบริการ และเจ้าหน้าที่ ที่มาให้บริการในครั้งนี้ด้วย
22 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการเปิดประตูสู่โลกกว้าง กิจกรรมทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ "หมู่บ้านลึกลับ เมืองไดโนเสาร์ เชียงใหม่",เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
___วันนี้(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 08.30 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแดด จัดทำโครงการเปิดประตูสู่โลกกว้าง กิจกรรมทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ "หมู่บ้านลึกลับ เมืองไดโนเสาร์ เชียงใหม่" เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์ สาระที่ 4 เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวหน่วยสัตว์น่ารัก ณ หมู่บ้านลึกลับ เมืองไดโนเสาร์ เชียงใหม่ (Hidden Village Chiangmai) ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
___โดยนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด มอบหมายให้ นายสิงห์วัน ไชยวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด ปฎิบัติหน้าที่ในการเปิดโครงการฯ ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล และคุณครูประจำชั้นติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด
22 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก และโครงการรณรงค์ลดมลพิษหมอกควันและไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2566 ,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
____วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลป่าแดด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก และโครงการรณรงค์ลดมลพิษหมอกควันและไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีกิจกรรมมอบหน้ากากอนามัย N95 และแผ่นพับความรู้เรื่องวิกฤติปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก เพื่อมอบให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง และประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าแดด
____พร้อมทั้งกิจกรรม Big Cleaning Day พัฒนาถนนสายหลักในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแดด ในเวลา 10.00 น. ระยะทางตั้งแต่ สี่แยกสนามบินเชียงใหม่ ไปยังจุดสิ้นสุดเขตเทศบาลฯ (บริเวณศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปากทางเข้าหมู่บ้านร้องเรือคำ)
___โดยมีนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด กล่าวเปิด และนางอรพินธ์ ธนะหมี ปลัดเทศบาลตำบลป่าแดด กล่าวรายงาน พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ซึ่งได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด
10 กุมภาพันธ์ 2566

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่อาสาปศุสัตว์ตำบลป่าแดด,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
____วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลป่าแดด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่อาสาปศุสัตว์ตำบลป่าแดด ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งมีวัตุประสงค์ เพื่อป้องกันไม่ให้สุนัขและแมวในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแดด เป็นโรคพิษสุนัขบ้า และได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคฯ เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาปศุสัตว์ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ฯ
____โดยมีนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวน้าส่วนราชการ และอาสาปศุสัตว์ ได้ร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมทั้งสาธิตขั้นตอนการจับสัตว์และวิธีการฉีดวัคซีน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด
09 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
___วันนี้ (วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566) กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลป่าแดด ได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานประวัติศาสตร์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมเชียงใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้ปุ๋ยและเกษตรอินทรีย์ เทศบาลนครเชียงใหม่, พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่
___โดยมี นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน เทศบาลตำบลป่าแดด ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 160 คน
___กิจกรรมประกอบไปด้วยการเข้าประจำฐานการเรียนรู้สลับกัน 3 ฐาน คือ ฐานที่ 1 ศูนย์เรียนรู้ปุ๋ยและเกษตรอินทรีย์ เทศบาลนครเชียงใหม่ ฐานที่ 2 พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง (จุดอาคารนิทรรศการพื้นที่สูง) และฐานที่ 3 พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง (จุดพิพิธภัณฑ์บ้านชาวเขา)
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานประวัติศาสตร์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมเชียงใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้ปุ๋ยและเกษตรอินทรีย์ เทศบาลนครเชียงใหม่, พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่
___โดยมี นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน เทศบาลตำบลป่าแดด ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 160 คน
___กิจกรรมประกอบไปด้วยการเข้าประจำฐานการเรียนรู้สลับกัน 3 ฐาน คือ ฐานที่ 1 ศูนย์เรียนรู้ปุ๋ยและเกษตรอินทรีย์ เทศบาลนครเชียงใหม่ ฐานที่ 2 พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง (จุดอาคารนิทรรศการพื้นที่สูง) และฐานที่ 3 พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง (จุดพิพิธภัณฑ์บ้านชาวเขา)
08 กุมภาพันธ์ 2566

1 2 3 4 5 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (62 รายการ)