ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลชำระภาษี

e-Training

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
209
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
7,008
ปีนี้
7,008
ปีที่แล้ว
72,402
ทั้งหมด
279,707
ไอพี ของคุณ
44.213.63.130

2
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ในวันขึ้นปีใหม่ 2565,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

__วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 07.30 น.เทศบาลตำบลป่าแดด ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลป่าแดด จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2565 และความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2565
__โดยมีนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งที่ปรึกษา สมาชิกสภาฯทั้ง สองเขต หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลฯ พุทธศาสนิกชน และประชาชน ร่วมทำบุญสมทบถวายทุนการศึกษาพระภิกษุสงฆ์สามเณร โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูประถัมภ์) และวัดศรีโขง พระภิกษุ-สามเณรจำนวน 9 รูป
__ซึ่งผ่านการคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 สวมหน้ากากอนามันตลอดทั้งงาน และเว้นระยะห่างตามที่กำหนด ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด 

01 มกราคม 2565

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์",เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

____วันนี้(วันที่ 17 ธันวาคม 2564) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลป่าแดด จัดกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" โดยการพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแดด
____โดยมีนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแดดทั้งสองเขต หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลป่าแดด รวมถึงประชาชนในหมู่บ้าน ได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณบ้านที่ประสบอัคคีภัย บ้านเลขที่ 150/3 หมู่บ้านอมรนิเวศน์ หมู่ที่ 10 ตำบลป่าแดด

17 ธันวาคม 2564

โครงการพัฒนาชุมชนตำบลป่าแดด เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ ,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
__วันนี้ (วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564) เวลา 08.30 น. โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าแดด
__นำโดยนายกรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยว และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลป่าแดด ในชื่อโครงการพัฒนาชุมชนตำบลป่าแดด เพื่อนกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยสมาชิกสภาทั้ง 2 เขต หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลฯ รวมถึงคณะทำงานทุกภาคส่วนของโครงการดังกล่าวฯ ซึ่งนำโดย ผศ.ดร.สุบัน พรเวียง หัวหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน
__ซึ่งภายในกิจกรรมเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ตำบลป่าแดด ได้แก่ วัดเกาะกลาง หมู่ 8 ตำบลป่าแดด สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน ตำบลป่าแดด และวัดท่าใหม่อิ หมู 5 ตำบลป่าแดด
13 ธันวาคม 2564

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (กิจกรรมพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า),เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

(วันที่ 5 ธันวาคม 2564) เวลา 10.30 น. จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลตำบลป่าแดดจัดกิจกรรมพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
__ซึ่งได้กำหนดพื้น้ที่การพัฒนาคลองแม่ข่าในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแดด จำนวน 3 จุด ดังนี้
1. ประตูน้ำมหิดล - ประตูน้ำดอนชัย
2. ร้านอาหารอันดามันซีฟู๊ด - ทางหลวงชนบทสาย ชม 3209
3. ทางหลวงสายเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก - ฝายร้องศรีวิชัย
__โดยมีการพัฒนาคลองแม่ข่า โยนลูบอล EM BALL ลงคลองแม่ข่า และเก็บเศษขยะ วัชพืชต่างๆ

05 ธันวาคม 2564

เข็มที่ 2 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19),เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

(วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564) เวลา 09.00 - 15.00 น. เทศบาลตำบลป่าแดด ได้ดำเนินการจัดตั้งจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (เข็มที่ 2) เพื่อยกระดับมาตรการการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
___โดยนายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้มาตรวจเยี่ยมและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีนในวันนี้ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ อีกทั้ง เจ้าหน้าที่เทศบาล คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในวันนี้อีกด้วย
___ขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ให้คำแนะนำในการฉีดวัคซีนและให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่รับบริการฉีดวัคซีนในวันนี้ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด

12 พฤศจิกายน 2564

ตั้งจุดฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19),เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

(วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564) เวลา 09.00 - 15.00 น. เทศบาลตำบลป่าแดด ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลป่าแดด ได้ดำเนินการจัดตั้งจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 เพื่อยกระดับมาตรการการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
___โดยมีนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทั้งสองเขต กำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มารับวัคซีนป้องกันโควิด-19
___ขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลนครพิงค์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ให้คำแนะนำในการฉีดวัคซีนและให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่รับบริการฉีดวัคซีนในวันนี้ ซึ่งมีผู้มารับวัคซีนทั้งหมด 817 คน ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด

22 ตุลาคม 2564

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

__วันนี้(วันที่ 13 ตุลาคม 2564) เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลป่าแดด จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
__โดยมีนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมยืนสงบนิ่งน้อมรำลึกฯ เป็นเวลา 89 วินาทีโดยพอประมาณ
__โดยทางจังหวัดเชียงใหม่กำหนดให้มีผู้เข้าร่วมพิธีจำนวนไม่เกิน 12 คน ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

13 ตุลาคม 2564

โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2564,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

____วันนี้(วันที่ 22 กันยายน 2564) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลป่าแดด ได้จัดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะความสามารถในเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประเภทต่างๆ ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
____โดยมีนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ นางอรพินธ์ ธนะหมี ปลัดเทศบาลตำบลป่าแดด เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ สถานประกอบ และพนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด ได้เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว
____โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรจากเทศบาลนครเชียงใหม่ มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง "การป้องกันและระงับอัคคีภัย ทฤษฎีการเกิดไฟ และการดับเพลิงขั้นตอน" ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ม.11 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่

22 กันยายน 2564

รับรางวัลกิจกรรมการประกวดผลการขับเคลื่อนการพัฒนา,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

__วันที่ 30 สิงหาคม2564 เวลา 09.00 น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลกิจกรรมการประกวดผลการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ภายใต้โครงการคืนความสวยให้คลองแม่ข่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2564
__นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด เข้ารับรางวัลกิจกรรมการประกวดผลการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ภายใต้โครงการคืนความสวยให้คลองแม่ข่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยได้รับรางวัลชมเชยพร้อมประกาศนียบัตรและเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท ณ ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

30 สิงหาคม 2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 / 2564,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

วันนี้(วันที่ 20 สิงหาคม 2564) เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลป่าแดด จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด

20 สิงหาคม 2564

ตรวจหาเชื้อโควิด 19 พร้อม X-ray และให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
___วันนี้(วันที่ 18 สิงหาคม 2564) เทศบาลตำบลป่าแดด ร่วมกับ โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ ได้ออกรณรงค์ตรวจหาเชื้อโควิด 19 พร้อม X-ray
___และให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในกลุ่มเสี่ยง คือ อายุ 65 ปีขึ้นไป หรือป่วย 7 โรค เช่น เบาหวาน หัวใจและหลอดเลือด ไตวาย มะเร็ง หอบหืดเรื้อรัง ธาลัสซีเมีย โรคอ้วน โดยจะออกให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ณ วัดเกาะกลาง
___โดย มีนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด นางอรพินธ์ ธนะหมี ปลัดเทศบาลตำบลป่าแดด และสมาชิกสภาเทศบาล มาร่วมให้กำลังใจพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลป่าแดด
18 สิงหาคม 2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยที่ 2 ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

วันนี้ (วันที่ 13 สิงหาคม 2564) เทศบาลตำบลป่าแดด จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 มีกำหนด 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1-20 สิงหาคม 2564 โดยมีการกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด

13 สิงหาคม 2564

โครงการห้องเรียนชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง (สวนครัว ปันสุข),เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลป่าแดด
ได้ดำเนินโครงการห้องเรียนชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง (สวนครัว ปันสุข) โดยแจกเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ไว้เพาะปลูก เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับครัวเรือน ทำให้สามารถพึ่งตนเองได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ร่วมโครงการได้แก่ ประชาชนที่สนใจ ผู้ว่างงาน เกษตรกร สตรี ผู้สูงอายุ 13 หมู่บ้าน จำนวน 150 ครัวเรือน
29 กรกฎาคม 2564

กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
____วันนี้(วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564) เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลป่าแดดจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
____โดยมีนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด พร้อมคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา สมาชิกกสภาทั้งสองเขต ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลฯ และประชาชนตำบลป่าแดด ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งได้มีการเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านดอนชัย หมู่ 4 ตำบลป่าแดด
28 กรกฎาคม 2564

โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
___วันนี้(วันที่ 22 กรกฎาคม 2564) กองการศึกษา เทศบาลตำบลป่าแดด ได้ดำเนินโครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ????????
????โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้จัดให้มีกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าแดด และ วัดวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด
___โดยมีนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 2 เขต และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนในครั้งนี้ด้วย
22 กรกฎาคม 2564

|< << 12 3 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 3  (43 รายการ)