ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลชำระภาษี

e-Training

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
209
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
7,008
ปีนี้
7,008
ปีที่แล้ว
72,402
ทั้งหมด
279,707
ไอพี ของคุณ
44.213.63.130

3
การประเมินผลกิจกรรมการประกวดขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
_____ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลป่าแดดได้เข้าร่วมการประเมินผลกิจกรรมการประกวดขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า โครงการคืนความสวยให้คลองแม่ข่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมเอื้องคำ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
_____ โดยนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประเมินโครงการคืนความสวยให้คลองแม่ข่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมลงพื้นที่สำรวจน้ำในคลองแม่ข่า หมู่ที่ 1 ณ วัดเทพนิมิต ตำบลป่าแดด
_____ โดยนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด นายสมาน แก้วประดิษฐ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด นางอรพินธ์ ธนะหมี ปลัดเทศบาลตำบลป่าแดด สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย
15 กรกฎาคม 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "มีแล้วแบ่งปัน",เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
____วันนี้(วันที่ 30 มิถุนายน 2564) เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลป่าแดด ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "มีแล้วแบ่งปัน" โดยการนำเอาผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคในครัวเรือน ของประชาชน กลุ่มองค์กรต่างๆ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ได้มาแจกจ่าย แบ่งปันพืชผัก-ผลไม้ ครั้งที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องค่าใช้จ่ายของประชาชน
____โดยมีนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด นายสมาน แก้วประดิษฐ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ เป็นตัวแทนร่วมกันมอบผลผลิตให้แก่นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่
30 มิถุนายน 2564

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลป่าแดดและเครือข่าย,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
____วันนี้(วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564) เวลา 09.00 น. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลป่าแดด ได้จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลป่าแดดและเครือข่าย โดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ตามความต้องการ ภายใต้แนวคิด "เด็กคิด เด็กทำ ผู้ใหญ่หนุน" และจัดกิจกรรม คนละ"ไม้"คนละมือ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
____โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในพื้น้ที่ศูนย์ประสานงานเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลป่าแดด อีกทั้งร่วมกันผลิตลูกบอลจุลินทรีย์ (EM ball) โดยมีท่านวิทยากร นางยุพิน ตนมิตร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และประธานศูนย์การเรียนรู้ฯ มาให้ความรู้ และสาธิตวิธีการทำลูกบอลจุลินทรีย์ (EM ball)
____โดยมีนายสิงห์วัน ไชยวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด ให้เกียรติพบปะเด็กและเยาวชน กล่าวให้โอวาส พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้เป็นขวัญและกำลังใจแก่เด็กและเยาวชน ในครั้งนี้อีกด้วย ณ ศูนย์ประสานงานเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลป่าแดด บ้านเกาะกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลป่าแดด
28 มิถุนายน 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มอบ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

___วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลป่าแดด นำโดยนางอรพินธ์ ธนะหมี ปลัดเทศบาลตำบลป่าแดด ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดย สจ.จิรันภรณ์ เตโชฬาร เป็นตัวแทนมอบ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส ให้แก่ผู้นำชุมชน และอสม. ตามโครงการป้องกัน และควบคุมโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตเทศบาลตำบลป่าแดด ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด

19 พฤษภาคม 2564

การประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

_____วันอาทิตย์ ที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เทศบาลตำบลป่าแดดได้เข้าร่วมการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ประเภทโดดเด่น
_____โดยมีนางอรพินธ์ ธนะหมี ปลัดเทศบาลตำบลป่าแดด ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ภาคีเครือข่ายประชาชน และพนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด ได้เข้ารวมประเมินในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด

17 พฤษภาคม 2564

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

วันนี้(วันที่ 8 มีนาคม 2564) สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าแดด พร้อมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย กรณีนายสมเพชร ไชยวงค์ อยู่บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 11 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตามมติของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลป่าแดด

08 มีนาคม 2564

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5),เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
__วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลป่าแดด จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
__โดยมีนายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ กล่าวเปิด และนางอรพินธ์ ธนะหมี ปลัดเทศบาลตำบลป่าแดด ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด กล่าวรายงาน พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ
__ซึ่งในการนี้ได้ร่วมลงนามในการบันทึกข้อตกลงลดการเผาในที่โล่งในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแดด ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลป่าแดด และส่วนราชการในพื้นที่ และกิจกรรมฉีดล้างและทำความสะอาดถนนในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแดด เพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) ณ สนามหน้าเทศบาลตำบลป่าแดด
01 มีนาคม 2564

ร่วมการปฐมนิเทศและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล),เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

__วันนี้ (วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 08.30 - 12.00 น. เทศบาลตำบลป่าแดด นำโดยนางอรพินธ์ ธนะหมี ปลัดเทศบาลตำบลป่าแดด ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด และนายอดุลย์ ท้วมผึ้ง หัวหน้าสำนักปลัดฯ

__ร่วมงานปฐมนิเทศ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ณ ห้องประชุมทองกวาว โรงแรมกรัน นิมมาน (Uniserv)

17 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าแดด จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยใช้ช่วงทาง Facebook Live
วันที่ 16 ก.พ. 64 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บ้านน้ำบ่อเย็น หมู่ที่ 11 คณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่าแดด โดยนายสมชาย เกตะมะ ประธานคณะกรรมการการฯ และนางอรพินธ์ ธนะหมี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่าแดด เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเข้าร่วมกิจกรรมและรับฟังการบรรยายความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุน และผู้เกี่ยวข้อง โดยทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่บรรยายผ่าน Facebook Live

16 กุมภาพันธ์ 2564

มอบเอกสารคู่มือประชาชน เลือกตั้งเทศบาล ให้แก่นักเรียนและบุคลากรในสังกัด,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564) ศูนย์ประสานงานการจัดการเลือกตั้งเทศบาลตำบลป่าแดด โดยนางอรพินธ์ ธนะหมี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่าแดด และเจ้าหน้าที่ ได้มอบเอกสารคู่มือประชาชน เลือกตั้งเทศบาล ให้แก่นักเรียนและบุคลากรในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ , โรงเรียนวัดป่าแดด , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแดด และโรงเรียนวัดวังสิงห์คำ

15 กุมภาพันธ์ 2564

อถล. เทศบาลตำบลป่าแดด ,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

อถล. เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
เชิญชวนพี่น้องชาวตำบลป่าแดด ร่วมด้วยช่วยกัน แยกขยะก่อนทิ้งลงถัง

09 กุมภาพันธ์ 2564

การรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแดดและนายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด
ตามประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่าแดดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแดดและนายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 และมีการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแดดและนายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด โดยรับสมัคร ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. โดยมีผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด จำนวน 2 ท่าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแดดเขต 1 จำนวน 17 ท่าน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแดด เขต 2 จำนวน 16 ท่าน

08 กุมภาพันธ์ 2564

อบรมให้ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

วันนี้(วันพุธที่ 27 มกราคม 2564) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลป่าแดด จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น โดยนายทรงพล นาคะหนุ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ แก่คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าแดด และประชาชนที่สนใจ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

27 มกราคม 2564

|< << 1 23

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 3  (43 รายการ)