ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลชำระภาษี

e-Training

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
146
เมื่อวานนี้
295
เดือนนี้
597
เดือนที่แล้ว
8,766
ปีนี้
84,401
ปีที่แล้ว
72,402
ทั้งหมด
357,100
ไอพี ของคุณ
18.206.48.243

4
การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยที่ 2 ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

วันนี้ (วันที่ 13 สิงหาคม 2564) เทศบาลตำบลป่าแดด จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 มีกำหนด 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1-20 สิงหาคม 2564 โดยมีการกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด

13 สิงหาคม 2564

โครงการห้องเรียนชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง (สวนครัว ปันสุข),เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลป่าแดด
ได้ดำเนินโครงการห้องเรียนชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง (สวนครัว ปันสุข) โดยแจกเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ไว้เพาะปลูก เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับครัวเรือน ทำให้สามารถพึ่งตนเองได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ร่วมโครงการได้แก่ ประชาชนที่สนใจ ผู้ว่างงาน เกษตรกร สตรี ผู้สูงอายุ 13 หมู่บ้าน จำนวน 150 ครัวเรือน
29 กรกฎาคม 2564

กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
____วันนี้(วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564) เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลป่าแดดจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
____โดยมีนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด พร้อมคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา สมาชิกกสภาทั้งสองเขต ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลฯ และประชาชนตำบลป่าแดด ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งได้มีการเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านดอนชัย หมู่ 4 ตำบลป่าแดด
28 กรกฎาคม 2564

โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
___วันนี้(วันที่ 22 กรกฎาคม 2564) กองการศึกษา เทศบาลตำบลป่าแดด ได้ดำเนินโครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ????????
????โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้จัดให้มีกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าแดด และ วัดวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด
___โดยมีนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 2 เขต และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนในครั้งนี้ด้วย
22 กรกฎาคม 2564

การประเมินผลกิจกรรมการประกวดขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
_____ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลป่าแดดได้เข้าร่วมการประเมินผลกิจกรรมการประกวดขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า โครงการคืนความสวยให้คลองแม่ข่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมเอื้องคำ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
_____ โดยนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประเมินโครงการคืนความสวยให้คลองแม่ข่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมลงพื้นที่สำรวจน้ำในคลองแม่ข่า หมู่ที่ 1 ณ วัดเทพนิมิต ตำบลป่าแดด
_____ โดยนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด นายสมาน แก้วประดิษฐ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด นางอรพินธ์ ธนะหมี ปลัดเทศบาลตำบลป่าแดด สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย
15 กรกฎาคม 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "มีแล้วแบ่งปัน",เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
____วันนี้(วันที่ 30 มิถุนายน 2564) เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลป่าแดด ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "มีแล้วแบ่งปัน" โดยการนำเอาผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคในครัวเรือน ของประชาชน กลุ่มองค์กรต่างๆ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ได้มาแจกจ่าย แบ่งปันพืชผัก-ผลไม้ ครั้งที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องค่าใช้จ่ายของประชาชน
____โดยมีนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด นายสมาน แก้วประดิษฐ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ เป็นตัวแทนร่วมกันมอบผลผลิตให้แก่นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่
30 มิถุนายน 2564

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลป่าแดดและเครือข่าย,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
____วันนี้(วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564) เวลา 09.00 น. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลป่าแดด ได้จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลป่าแดดและเครือข่าย โดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ตามความต้องการ ภายใต้แนวคิด "เด็กคิด เด็กทำ ผู้ใหญ่หนุน" และจัดกิจกรรม คนละ"ไม้"คนละมือ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
____โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในพื้น้ที่ศูนย์ประสานงานเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลป่าแดด อีกทั้งร่วมกันผลิตลูกบอลจุลินทรีย์ (EM ball) โดยมีท่านวิทยากร นางยุพิน ตนมิตร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และประธานศูนย์การเรียนรู้ฯ มาให้ความรู้ และสาธิตวิธีการทำลูกบอลจุลินทรีย์ (EM ball)
____โดยมีนายสิงห์วัน ไชยวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด ให้เกียรติพบปะเด็กและเยาวชน กล่าวให้โอวาส พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้เป็นขวัญและกำลังใจแก่เด็กและเยาวชน ในครั้งนี้อีกด้วย ณ ศูนย์ประสานงานเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลป่าแดด บ้านเกาะกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลป่าแดด
28 มิถุนายน 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มอบ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

___วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลป่าแดด นำโดยนางอรพินธ์ ธนะหมี ปลัดเทศบาลตำบลป่าแดด ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดย สจ.จิรันภรณ์ เตโชฬาร เป็นตัวแทนมอบ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส ให้แก่ผู้นำชุมชน และอสม. ตามโครงการป้องกัน และควบคุมโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตเทศบาลตำบลป่าแดด ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด

19 พฤษภาคม 2564

การประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

_____วันอาทิตย์ ที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เทศบาลตำบลป่าแดดได้เข้าร่วมการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ประเภทโดดเด่น
_____โดยมีนางอรพินธ์ ธนะหมี ปลัดเทศบาลตำบลป่าแดด ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ภาคีเครือข่ายประชาชน และพนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด ได้เข้ารวมประเมินในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด

17 พฤษภาคม 2564

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

วันนี้(วันที่ 8 มีนาคม 2564) สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าแดด พร้อมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย กรณีนายสมเพชร ไชยวงค์ อยู่บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 11 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตามมติของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลป่าแดด

08 มีนาคม 2564

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5),เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
__วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลป่าแดด จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
__โดยมีนายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ กล่าวเปิด และนางอรพินธ์ ธนะหมี ปลัดเทศบาลตำบลป่าแดด ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด กล่าวรายงาน พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ
__ซึ่งในการนี้ได้ร่วมลงนามในการบันทึกข้อตกลงลดการเผาในที่โล่งในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแดด ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลป่าแดด และส่วนราชการในพื้นที่ และกิจกรรมฉีดล้างและทำความสะอาดถนนในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแดด เพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) ณ สนามหน้าเทศบาลตำบลป่าแดด
01 มีนาคม 2564

ร่วมการปฐมนิเทศและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล),เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

__วันนี้ (วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 08.30 - 12.00 น. เทศบาลตำบลป่าแดด นำโดยนางอรพินธ์ ธนะหมี ปลัดเทศบาลตำบลป่าแดด ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด และนายอดุลย์ ท้วมผึ้ง หัวหน้าสำนักปลัดฯ

__ร่วมงานปฐมนิเทศ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ณ ห้องประชุมทองกวาว โรงแรมกรัน นิมมาน (Uniserv)

17 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าแดด จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยใช้ช่วงทาง Facebook Live
วันที่ 16 ก.พ. 64 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บ้านน้ำบ่อเย็น หมู่ที่ 11 คณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่าแดด โดยนายสมชาย เกตะมะ ประธานคณะกรรมการการฯ และนางอรพินธ์ ธนะหมี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่าแดด เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเข้าร่วมกิจกรรมและรับฟังการบรรยายความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุน และผู้เกี่ยวข้อง โดยทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่บรรยายผ่าน Facebook Live

16 กุมภาพันธ์ 2564

มอบเอกสารคู่มือประชาชน เลือกตั้งเทศบาล ให้แก่นักเรียนและบุคลากรในสังกัด,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564) ศูนย์ประสานงานการจัดการเลือกตั้งเทศบาลตำบลป่าแดด โดยนางอรพินธ์ ธนะหมี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่าแดด และเจ้าหน้าที่ ได้มอบเอกสารคู่มือประชาชน เลือกตั้งเทศบาล ให้แก่นักเรียนและบุคลากรในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ , โรงเรียนวัดป่าแดด , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแดด และโรงเรียนวัดวังสิงห์คำ

15 กุมภาพันธ์ 2564

อถล. เทศบาลตำบลป่าแดด ,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

อถล. เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
เชิญชวนพี่น้องชาวตำบลป่าแดด ร่วมด้วยช่วยกัน แยกขยะก่อนทิ้งลงถัง

09 กุมภาพันธ์ 2564

|< << 1 2 34 5 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 5  (62 รายการ)