ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลชำระภาษี

e-Training

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
382
เดือนนี้
8,522
เดือนที่แล้ว
5,915
ปีนี้
21,445
ปีที่แล้ว
72,402
ทั้งหมด
294,144
ไอพี ของคุณ
3.239.6.58

1
เรื่อง บัญชีราคาประเมินที่ดินและแผนที่ประกอบกาดประเมินราคาที่ดินฯ,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลป่าแดด เรื่องบัญชีราคาประเมินที่ดินและแผนที่ประกอบกาดประเมินราคาที่ดินฯ

16 มีนาคม 2566

เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส 1) ประจำปี พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลป่าแดด เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส 1) ประจำปี พ.ศ.2566

16 มีนาคม 2566

เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์อาคารชุด (ภดส2) ประจำปี พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลป่าแดด เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์อาคารชุด (ภดส2) ประจำปี พ.ศ.2566

16 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ การประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 (ระดับกลุ่มจังหวัดหรือจังหวัด โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน),เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
16 มีนาคม 2566

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด บัญชีท้ายกำหนดและรายการประกอบแผนผัง ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 4),เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
????ประกาศ กรมโยธาธิการและผังเมือง
--------------------------------------------------------
????????เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด บัญชีท้ายกำหนดและรายการประกอบแผนผัง ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 4)
---------------------------------------------------------
????รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ติดประกาศเทศบาลตำบลป่าแดด และสามารถสอบถามได้ที่ 053-447071 ต่อ 15 กองช่าง เทศบาลตำบลป่าแดด
08 มีนาคม 2566

ร่วมแสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทย,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
????ประชาสัมพันธ์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
--------------------------------------------------
????ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์กรการบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส้วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภาอบต. (ฉบับที่....) พ.ศ. ......
--------------------------------------------------
????จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ผ่านระบบออนไลน์ รายละเอียดปรากฏตามด้านล่างนี้ ????
27 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดเชียงใหม่

21 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)

21 กุมภาพันธ์ 2566

ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
17 กุมภาพันธ์ 2566

การรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 ของจังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
????ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 ของจังหวัดเชียงใหม่
--------------------------------------------------------------
????โดยจัดส่งใบสมัครได้ที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
????ภายในวันที่ 3 เมษายน 2566
????สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053-112325-6 ต่อ 15
15 กุมภาพันธ์ 2566

กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 368 : การเผาหญ้า เผาขยะ มีความผิดทั้งจำ ทั้งปรับ,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 368 : การเผาหญ้า เผาขยะ มีความผิดทั้งจำ ทั้งปรับ

การเผาหญ้า หรือเผาขยะ แม้จะเผาในที่ของตนเองก็ตาม แต่หากการกระทำดังกล่าว ทำให้เกิดเหตุรำคาญ เช่น กลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามความในมาตรา 25

เจ้าพนักงานในท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้หยุดเผาได้ และเมื่อมีคำสั่งห้ามกรณีดังกล่าวได้ตามมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 28

ซึ่งหากยังคงมีการกระทำดังกล่าวหลังจากการที่เจ้าหน้าที่ได้มีคำสั่งห้ามแล้ว จะเป็นกรณีฝ่าฝืนตามมาตรา 28 ประกอบกับไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควรหรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตร 28 ผู้ซึ่งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

และการเผาดังกล่าวอาจเข้าข่ายคดีอาญาด้วย แม้เป็นการเผาทรัพย์ของตนเองก็ตาม หากเป็นอันตรายต่อผู้อื่นและทรัพย์ของผู้อื่น ตามมาตรา 220 ผู้ใดกระทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใดๆ แม้เป็นของตนเอง จนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 140,000 บาท

ที่มา : พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 28 และมาตรา 74, ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 220

10 กุมภาพันธ์ 2566

คำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
07 กุมภาพันธ์ 2566

การดำเนินการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทวงถามหนี้ และปล่อยเงินกู้นอกระบบระบาดในพื้นที่ต่างๆ,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

        เทศบาลตำบลป่าแดด ได้รับหนังสืออำเภอเมืองเชียงใหม่ แจ้งว่ากระทรวงการคลัง ได้รับแจ้งจาก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีว่ามีหนังสือบัญชานายกรัฐมนตรีในการดำเนินการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทวงถามหนี้ และปล่อยเงินกู้นอกระบบระบาดในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ดังนั้น เทศบาลตำบลป่าแดด จึงขอประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์และกล่าวโทษให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบดังนี้

07 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่
------------------------------------------------------------------
????ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ ????https://www.ect.go.th/.../article/article_20230201155509.pdf
-------------------------------------------------------------------
☎️ผู้ที่สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-1123478
07 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเลกทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลป่าแดด พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
01 กุมภาพันธ์ 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 28  (406 รายการ)