ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลชำระภาษี

e-Training

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
209
เมื่อวานนี้
181
เดือนนี้
6,799
เดือนที่แล้ว
4,883
ปีนี้
6,799
ปีที่แล้ว
72,402
ทั้งหมด
279,498
ไอพี ของคุณ
44.213.63.130

3
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ2565ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมิถุนายน 2565,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
01 กรกฎาคม 2565

รายชือผู้มีสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมิถุนายน 2565,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
01 กรกฎาคม 2565

การให้ช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2562 จำนวน 1 ราย,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
29 มิถุนายน 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
10 มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์ การประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570),เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

ด้วยเทศบาลตำบลป่าแดดจะดำเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมู่ที่ 11 ตำบลป่าแดด

เทศบาลตำบลป่าแดด จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านและขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

10 มิถุนายน 2565

คำสั่งเทศบาลตำบลป่าแดดที่ 767/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
09 มิถุนายน 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 2565,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
01 มิถุนายน 2565

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำงบประมาณ 2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนพฤษภาคม 2565,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
01 มิถุนายน 2565

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำงบประมาณ 2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนพฤษภาคม 2565,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
01 มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกพร้อมเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

เอกสาร รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย

25 พฤษภาคม 2565

แนวทางปฏิบัติในการสำรวจบุคคลเข้าร่วมโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
????ประชาสัมพันธ์ : งานทะเบียนราษฎร เทศบาลตำบลป่าแดด
????เรื่อง สำรวจบุคคลเข้าร่วมโครงการตรวจสารพันธุกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรในพื้นที่
????สำหรับท่านใดที่ต้องการประสงค์ตรวจสารพันธุกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่น
????สามารถลงชื่อด้วยตนเองที่งานทะเบียนราษฎร ทต.ป่าแดด
☑️ตรวจคุณสมบัติได้ตามเอกสารที่แนบท้ายนี้ ????????????
☑️หมดเขตถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นี้
23 พฤษภาคม 2565

ประกาศเทศบาลตำบลป่าแดด เรื่อง ประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)พ.ศ.2562,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
17 พฤษภาคม 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนเมษายน 2565,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
03 พฤษภาคม 2565

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนเมษายน 2565 ,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
03 พฤษภาคม 2565

บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนเมษายน 2565,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
03 พฤษภาคม 2565

|< << 1 23 4 5 6 7..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 27  (391 รายการ)