ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลชำระภาษี

e-Training

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
232
เดือนนี้
3,639
เดือนที่แล้ว
5,955
ปีนี้
28,057
ปีที่แล้ว
68,379
ทั้งหมด
228,354
ไอพี ของคุณ
18.205.176.39

1
ประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา "ดำหัวผู้สูงอายุ" ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

___เมื่อวาน(วันที่ 13 เมษายน 2565) เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลป่าแดด นำโดย นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด พร้อมคณะผู้บริการ ที่ปรึกษา สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด จัดโครงการประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา “ดำหัวผู้สูงอายุ” เทศบาลตำบลป่าแดด ประจำปี 2565 จำนวน 200 คน ณ ลานอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลป่าแดด หมู่ที่ 6 บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
____โดยมี นางทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นางจิรันภรณ์ เตโชฬาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว และให้เกียรติมอบโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้สูงอายุดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม และทำคุณประโยชน์ต่อสังคม เนื่องในวันสูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2565 จำนวน 13 ท่าน ____การจัดกิจกรรมอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

13 เมษายน 2565

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
___วันนี้ (12 เมษายน 2565) เวลา 14.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลป่าแดด ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลป่าแดด เปิดจุดตรวจบูรณาการความปลอดภัยทางถนนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" ภายใต้โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
___โดยมี นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมมอบสิ่งของ เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจบูรณาการดังกล่าว และมอบสื่อประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อนำไปแจกประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ตำบลป่าแดด
12 เมษายน 2565

วันจักรี ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลป่าแดด นำโดย นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบล ป่าแดด พร้อมคณะที่ปรึกษา สมาชิกสภาเทศบาล ทั้ง 2 เขต หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด จัดกิจกรรมพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า เนื่องในวันจักรี 6 เมษายน 2565
โดยมี นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันถวายราชสดุดีต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และร่วมกันทำความสะอาด กำจัดเศษวัชพืช และเก็บขยะ ณ คลองแม่ข่าน้อย (ถนนดลจิต) บริเวณด้านหลังซอย 8 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

06 เมษายน 2565

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

___วันนี้ (วันที่ 18 มีนาคม 2565) เวลา 09.30 น. เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมถวายราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สดและกล่าวถวายราชสดุดี
___ซึ่งทางเทศบาลตำบลป่าแดด นำโดยนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 พร้อมถวายราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สด ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

18 มีนาคม 2565

"สัปดาห์วันสตรีสากล ประจำปี 2565",เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

___วันนี้(วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลป่าแดด จัดโครงการ "สัปดาห์วันสตรีสากล ประจำปี 2565" โดยท่านนายกฯได้มอบหมายให้นายสมาน แก้วประดิษฐ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลป่าแดด กำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลป่าแดด และเจ้าหน้าที่จากพัฒนาชุมชน​(อำเภอเมืองเชียงใหม่) มา ร่วมกิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้ด้วย ____และภายในงานมีกิจกรรมพลังอาสาพัฒนาชุมชน บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ โดยพัฒนาวัดในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแดด จำนวน 2 วัด ได้แก่ วัดป่าแดด และวัดดอนชัย ตำบลป่าแดด

08 มีนาคม 2565

มอบรถเข็นผู้ป่วย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแดด,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

___วันนี้(วันที่ 4 มีนาคม 2565) เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลป่าแดด นำโดยนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ได้ดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนตำบลป่าแดด เพื่อให้บริการผู้ป่วยและประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแดด ในการฟิ้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้กลับมาเป็นปกติ จึงได้มอบรถเข็นผู้ป่วยให้แก่ผู้ป่วย จำนวน 4 หลังคาเรือน ได้แก่ หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 12 ตำบลป่าแดด จำนวน 4 คัน
___โดยมีนายสมาน แแก้วประดิษฐ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด เป็นผู้มอบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลป่าแดด

04 มีนาคม 2565

ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดดสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี2565,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

___วันนี้(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565) เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลป่าแดด จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565
___มีกำหนด 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2565 และได้กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 จำนวน 4 สมัย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด

24 กุมภาพันธ์ 2565

อบรมส่งเสริมอาชีพการทำก้อนเชื้อเห็ด ,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

____วันนี้(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565) เทศบาลตำบลป่าแดด ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก "อบรมส่งเสริมอาชีพการทำก้อนเชื้อเห็ด" ในระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2565
____โดย นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯซึ่งนางอรพินธ์ ธนะหมี ปลัดเทศบาลตำบลป่าแดด เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา สมาชิกสภาเทศบาล ทั้ง 2 เขต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม
____ซึ่งกิจกรรมช่วงเช้า อบรมให้ความรู้ภาคทฤษฏีการเพาะก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมู่ 11 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่
____และในกิจกรรมช่วงบ่าย อบรมเชิงปฏิบัติการเพาะก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านเกาะกลาง หมู่ 8 ตำบลป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่
____ทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม เสริมสร้างศักยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในระดับพื้นที่ให้มีรายได้และชุมชนฟื้นตัวขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง และทางเทศบาลต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรจาก สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 เชียงใหม่ ที่มาให้ความรู้ในวันนี้ด้วย

22 กุมภาพันธ์ 2565

อบรมการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

___วันนี้(วันจันทร์ ที่ 31 มกราคม 2565) เวลา 09.00-16.30 น. นายกรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด ได้เข้าร่วมอบรมโครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
___กิจกรรมปลุกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ของรัฐตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ภายใต้หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ปปท.เขต 5
___โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ และปรับฐานความคิดเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สามารถแยกความต่างระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
___ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

31 มกราคม 2565

ตรวจสถานประกอบการ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแดด,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

___วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 19.30 น. คณะกรรมการ ศปก.ตำบลป่าแดด (ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อประจำตำบลป่าแดด) ได้ออกตรวจสถานประกอบการที่มีการแสดงดนตรีและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บริโภคภายในร้าน ตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 299/2564 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 22 ร้าน
___โดยมี นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด เป็นประธานศูนย์ฯ ทั้งนี้ยังมีคณะกรรมการศูนย์ฯ และฝ่ายปกครอง ร่วมเข้าตรวจสถานประกอบการดังกล่าวด้วย 

21 มกราคม 2565

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ในวันขึ้นปีใหม่ 2565,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

__วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 07.30 น.เทศบาลตำบลป่าแดด ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลป่าแดด จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2565 และความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2565
__โดยมีนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งที่ปรึกษา สมาชิกสภาฯทั้ง สองเขต หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลฯ พุทธศาสนิกชน และประชาชน ร่วมทำบุญสมทบถวายทุนการศึกษาพระภิกษุสงฆ์สามเณร โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูประถัมภ์) และวัดศรีโขง พระภิกษุ-สามเณรจำนวน 9 รูป
__ซึ่งผ่านการคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 สวมหน้ากากอนามันตลอดทั้งงาน และเว้นระยะห่างตามที่กำหนด ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด 

01 มกราคม 2565

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์",เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

____วันนี้(วันที่ 17 ธันวาคม 2564) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลป่าแดด จัดกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" โดยการพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแดด
____โดยมีนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแดดทั้งสองเขต หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลป่าแดด รวมถึงประชาชนในหมู่บ้าน ได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณบ้านที่ประสบอัคคีภัย บ้านเลขที่ 150/3 หมู่บ้านอมรนิเวศน์ หมู่ที่ 10 ตำบลป่าแดด

17 ธันวาคม 2564

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (กิจกรรมพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า),เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

(วันที่ 5 ธันวาคม 2564) เวลา 10.30 น. จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลตำบลป่าแดดจัดกิจกรรมพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
__ซึ่งได้กำหนดพื้น้ที่การพัฒนาคลองแม่ข่าในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแดด จำนวน 3 จุด ดังนี้
1. ประตูน้ำมหิดล - ประตูน้ำดอนชัย
2. ร้านอาหารอันดามันซีฟู๊ด - ทางหลวงชนบทสาย ชม 3209
3. ทางหลวงสายเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก - ฝายร้องศรีวิชัย
__โดยมีการพัฒนาคลองแม่ข่า โยนลูบอล EM BALL ลงคลองแม่ข่า และเก็บเศษขยะ วัชพืชต่างๆ

05 ธันวาคม 2564

เข็มที่ 2 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19),เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

(วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564) เวลา 09.00 - 15.00 น. เทศบาลตำบลป่าแดด ได้ดำเนินการจัดตั้งจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (เข็มที่ 2) เพื่อยกระดับมาตรการการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
___โดยนายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้มาตรวจเยี่ยมและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีนในวันนี้ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ อีกทั้ง เจ้าหน้าที่เทศบาล คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในวันนี้อีกด้วย
___ขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ให้คำแนะนำในการฉีดวัคซีนและให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่รับบริการฉีดวัคซีนในวันนี้ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด

12 พฤศจิกายน 2564

ตั้งจุดฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19),เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

(วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564) เวลา 09.00 - 15.00 น. เทศบาลตำบลป่าแดด ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลป่าแดด ได้ดำเนินการจัดตั้งจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 เพื่อยกระดับมาตรการการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
___โดยมีนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทั้งสองเขต กำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มารับวัคซีนป้องกันโควิด-19
___ขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลนครพิงค์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ให้คำแนะนำในการฉีดวัคซีนและให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่รับบริการฉีดวัคซีนในวันนี้ ซึ่งมีผู้มารับวัคซีนทั้งหมด 817 คน ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด

22 ตุลาคม 2564

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (50 รายการ)