ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
203
เดือนนี้
3,144
เดือนที่แล้ว
4,685
ปีนี้
3,144
ปีที่แล้ว
52,238
ทั้งหมด
135,062
ไอพี ของคุณ
18.234.247.75วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) เทศบาลตำบลป่าแดด ร่วมต่อต้านการทุจริต

09 ธันวาคม 2563

พิธีมอบรางวัลพระปกเกล้าทองคำ พ.ศ.2563,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
__ในระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลป่าแดดได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าทองคำ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2563 และร่วมพิธีมอบรางวัลพระปกเกล้าทองคำ
__ซึ่งในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 22 ประจำปี 2563 ในหัวข้อ "จินตภาพใหม่ การกระจายอำนาจเพื่อความเหลือมล้ำ : บทเรียนจากโควิด-19" และทรงเปิดนิทรรศการ "ความเหลื่อมล้ำกับพลังพลเมือง" จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ โดยมี ดร.รุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด นายสมาน แก้วประดิษฐ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด และนางอรพินธ์ ธนะหมี ปลัดเทศบาลตำบลป่าแดด ถวายการต้อนรับ
__และในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ดร.รุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด ได้เข้ารับพิธีมอบรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2563 โดยศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้มอบรางวัล นอกจากนี้เทศบาลตำบลป่าแดด ได้จัดนิทรรศการและบูธให้ความรู้ต่างๆ ได้แก่ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ , โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโครงการที่มีความโดดเด่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารอิมแพ็คชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
09 พฤศจิกายน 2563

มอบแผ่นพับและเจลล้างมือภายในตำบลป่าแดด,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

วันที่ 19 มีนาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลป่าแดด ได้มอบแผ่นพับเรื่อง การป้องกันการติดไวรัสโควิด-19 พร้อมมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลป่าแดดทั้ง 13 หมู่บ้าน รวมถึงได้มอบให้หน่วยงานในความดูแลของเทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

19 มีนาคม 2563

งานวันท้องถิ่นไทย 2563,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลป่าแดด ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย เพื่อรำลึกถึงพระมาหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าแลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 นำโดยนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด และนางอรพินธ์ ธนะหมี ปลัดเทศบาลตำบลป่าแดด ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายเครื่องราชสักการะ หน้าพระบรมราชานุสาวนีย์ รัชกาลที่ 5 โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2563 และเทศบาลตำบลป่าแดด ได้รับรางวัลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 และเทศบาลตำบลป่าแดด จัดกิจกรรม"ท้องถิ่น รวมใจ ไล่หมอกควัน" เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 2563 "Big Cleaning" ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแดด

18 มีนาคม 2563

พ่นละอองฝอยเพื่อป้องกันโรคโควิด-19,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

วันที่ 18 มีนาคม และวันที่ 19 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลป่าแดดได้ทำการพ่นละอองฝอยฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 สถานที่ราชการได้แก่ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนตำบลป่าแดด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแดด

18 มีนาคม 2563

โครงการอบรมให้ความรู้โควิด-19 หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลป่าแดด ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(Covid-19) การจัดทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือเพื่อการป้องกันตนเอง ซึ่งช่วงเช้าเวลา 08.00-12.00 น. ได้ทำอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จากเจ้าหน้า้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงใหม่โดยมีนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด เป็นประธานในพิธีเปิด และนางอรพินธ์ ธนะหมี ปลัดเทศบาลตำบลป่าแดด เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน120 คน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมู่ 11 บ้านน้ำบ่อเย็น และช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.30 น. มีการอบรมเรื่องการจัดทำหน้ากากอนามัยโดยทีมวิทยากรวิทยาลัยอาชีวะศึกษา และอบรมเรื่องการทำเจลล้างมือจากวิทยากรการศึกษานอกระบบฯ(กศน.ตำบลป่าแดด)พร้อมทั้งร่วมต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่านประยูร รัตนเสนีย์ ซึ่งมาให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 5 บ้านท่าใหม่อิ

11 มีนาคม 2563

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

__วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลป่าแดดกำหนดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ "พลังเชียงใหม่ ลมหายใจเดียวกัน" เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและสร้างการรับรู้ในการลดการเผาในที่โล่ง จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) และเดินรณรงค์ลดหมอกควันงดการเผาขยะในที่โล่ง แจกแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ และแจกหน้ากากอนามัย
__โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิด และนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด กล่าวรายงาน พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งในการนี้ได้ร่วมการดับไฟป่าจำลองเหตุการณ์ และร่วมกิจกรรมเซ็นต์ MOU ณ สนามหน้าเทศบาลตำบลป่าแดด

24 กุมภาพันธ์ 2563

งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ุ 2563 เทศบาลตำบลป่าแดด ได้รับมอบหมายจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพการส่งขบวนเข้าร่วมประกวดในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2563 ประเภทสวยงาม โดยมีหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และวิทยลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ณ สวนบวกหาดเชียงใหม่

11 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพในชุมชนตำบลป่าแดด,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
14 มกราคม 2563

โครงการ “จิตอาสา ประชารัฐ กำจัดขยะจากกระทง” ,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

__วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลป่าแดดร่วมกิจกรรมรณรงค์การทำความสะอาด เก็บกระทง ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายใต้ โครงการ "จิตอาสา ประชารัฐ กำจัดขยะจากกระทง" เวลา 08.30 น.
__โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล จากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง โครงการ “จิตอาสา ประชารัฐ กำจัดขยะจากกระทง” 
__โดยมีนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กว่า 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

14 พฤศจิกายน 2562

บโล่รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้างเครือข่,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
04 พฤศจิกายน 2562

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อทบทวน เพิ่มเติม แผนพัฒนาฯ,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าแดด จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อทบทวน เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลป่าแดด เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด ได้พบปะ ผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง 13 หมู่บ้าน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมู่ที่ 11 ตำบลป่าแดด

30 พฤษภาคม 2562

โครงการอบรมและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลป่าแดด ได้จัดทำโครงการอบรมและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ซึงมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย คณะผู้บริหารและที่ปรึกษา สมาชิกสภาฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำประชาคม กรรมการหมู่บ้าน ประชาชน และหน่วยงานราชการทั้งภาครัฐและเอกชน และกลุ่มองค์กรต่างๆ โดยได้รับเกียรติจากนายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ณ โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่

27 พฤษภาคม 2562

"การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางเลือกเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในสังคม มาตรการพิเศษแท,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางเลือกเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในสังคม มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา" สำหรับผู้นำชุมชนและเครือข่ายชุมชน 
โดยนายสิงห์วัน ไชยวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 20 ท่าน ณ เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่

26 มีนาคม 2562

กิจกรรมเดินรณรงค์โค้งสุดท้ายการเลือกตั้ง ส.ส. Big Day 24 มีนา ชาวเชียงใหม่ ,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

วันที่ 19 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าแดด นำโดยนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์โค้งสุดท้ายการเลือกตั้ง ส.ส. Big Day 24 มีนา ชาวเชียงใหม่ พร้อมใจไปเลือกตั้ง จากลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จนถึงประตูท่าแพเชียงใหม่

19 มีนาคม 2562

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (47 รายการ)