ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลชำระภาษี

e-Training

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
206
เมื่อวานนี้
252
เดือนนี้
3,820
เดือนที่แล้ว
6,026
ปีนี้
19,548
ปีที่แล้ว
52,238
ทั้งหมด
151,466
ไอพี ของคุณ
3.226.76.98

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

วันนี้(วันที่ 8 มีนาคม 2564) สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าแดด พร้อมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย กรณีนายสมเพชร ไชยวงค์ อยู่บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 11 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตามมติของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลป่าแดด

08 มีนาคม 2564

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5),เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
__วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลป่าแดด จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
__โดยมีนายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ กล่าวเปิด และนางอรพินธ์ ธนะหมี ปลัดเทศบาลตำบลป่าแดด ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด กล่าวรายงาน พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ
__ซึ่งในการนี้ได้ร่วมลงนามในการบันทึกข้อตกลงลดการเผาในที่โล่งในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแดด ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลป่าแดด และส่วนราชการในพื้นที่ และกิจกรรมฉีดล้างและทำความสะอาดถนนในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแดด เพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) ณ สนามหน้าเทศบาลตำบลป่าแดด
01 มีนาคม 2564

ร่วมการปฐมนิเทศและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล),เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

__วันนี้ (วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 08.30 - 12.00 น. เทศบาลตำบลป่าแดด นำโดยนางอรพินธ์ ธนะหมี ปลัดเทศบาลตำบลป่าแดด ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด และนายอดุลย์ ท้วมผึ้ง หัวหน้าสำนักปลัดฯ

__ร่วมงานปฐมนิเทศ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ณ ห้องประชุมทองกวาว โรงแรมกรัน นิมมาน (Uniserv)

17 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าแดด จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยใช้ช่วงทาง Facebook Live
วันที่ 16 ก.พ. 64 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บ้านน้ำบ่อเย็น หมู่ที่ 11 คณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่าแดด โดยนายสมชาย เกตะมะ ประธานคณะกรรมการการฯ และนางอรพินธ์ ธนะหมี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่าแดด เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเข้าร่วมกิจกรรมและรับฟังการบรรยายความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุน และผู้เกี่ยวข้อง โดยทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่บรรยายผ่าน Facebook Live

16 กุมภาพันธ์ 2564

มอบเอกสารคู่มือประชาชน เลือกตั้งเทศบาล ให้แก่นักเรียนและบุคลากรในสังกัด,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564) ศูนย์ประสานงานการจัดการเลือกตั้งเทศบาลตำบลป่าแดด โดยนางอรพินธ์ ธนะหมี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่าแดด และเจ้าหน้าที่ ได้มอบเอกสารคู่มือประชาชน เลือกตั้งเทศบาล ให้แก่นักเรียนและบุคลากรในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ , โรงเรียนวัดป่าแดด , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแดด และโรงเรียนวัดวังสิงห์คำ

15 กุมภาพันธ์ 2564

การรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแดดและนายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด
ตามประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่าแดดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแดดและนายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 และมีการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแดดและนายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด โดยรับสมัคร ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. โดยมีผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด จำนวน 2 ท่าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแดดเขต 1 จำนวน 17 ท่าน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแดด เขต 2 จำนวน 16 ท่าน

08 กุมภาพันธ์ 2564

อบรมให้ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

วันนี้(วันพุธที่ 27 มกราคม 2564) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลป่าแดด จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น โดยนายทรงพล นาคะหนุ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ แก่คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าแดด และประชาชนที่สนใจ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

27 มกราคม 2564

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (7 รายการ)