เทศบาลตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ 053-447071 หรือ โทรฉุกเฉิน 053-447079 ตลอด 24 ชั่วโมง  
สายตรวนายก

ภารกิจนายก

ข้อมูลย้อนหลัง

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สถิติอุบัติเหตุ

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็นตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
22
เมื่อวานนี้
122
เดือนนี้
3,308
เดือนที่แล้ว
2,772
ปีนี้
16,530
ปีที่แล้ว
26,581
ทั้งหมด
49,230
ไอพี ของคุณ
34.204.0.181


วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางเลือกเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในสังคม มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา" สำหรับผู้นำชุมชนและเครือข่ายชุมชน 
โดยนายสิงห์วัน ไชยวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 20 ท่าน ณ เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่

26 มีนาคม 2562

วันที่ 19 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าแดด นำโดยนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์โค้งสุดท้ายการเลือกตั้ง ส.ส. Big Day 24 มีนา ชาวเชียงใหม่ พร้อมใจไปเลือกตั้ง จากลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จนถึงประตูท่าแพเชียงใหม่

19 มีนาคม 2562

วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 07.30 น. เทศบาลตำบลป่าแดด นำโดยนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และเวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลป่าแดด โดยนายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ร่วมเปิดงาน "กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์" ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ พร้อมทั้งร่วมกันฉีดพ่นละอองน้ำสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ ล้างถนนในพื้นที่ บริเวณรอบคูเมือง และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชน อปท. และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

18 มีนาคม 2562

วันที่ 18 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าแดด จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นรากฐานสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลฯ และประชาชนจิตอาสา ณ บริเวณหน้าเทศบาลตำบลป่าแดดถึงโรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ และสะพานวงแหวนรอบสอง หมู่ที่ 7 ทั้งสองฝั่ง

18 มีนาคม 2562

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 กลุ่มองค์กรผู้สูงอายุตำบลป่าแดด ร่วมแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ระดับอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาสุขภาพกายสุขภาพใจผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ระดับอำเภอเมืองเชียงใหม่ และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุตำบลป่าแดด ณ เทศบาลตำบลหนองหอย

09 มีนาคม 2562

วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลป่าแดด ได้จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้สตรีได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งทำให้เกิดความสามัคคีในกลุ่มองค์กร 
โดยมีนายสิงห์วัน ไชยวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด เป็นประธานในพิธีเปิด และนางอรพินธ์ ธนะหมี ปลัดเทศบาลตำบลป่าแดด เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งภายในงานมีการเดินขบวนพาเหรดของแต่ละหมู่บ้าน และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

 
08 มีนาคม 2562

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-12.00 น. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลป่าแดด ได้จัดการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลป่าแดด ประจำปี 2562 
โดยมีนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการแข่งขัน ซึ่งมีนางอรพินธ์ ธนะหมี ปลัดเทศบาลตำบลป่าแดด เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเปิดพิธีการแข่งขันดังกล่าว ซึ่งภายในงานมีการเดินขบวนพาเหรด การแสดงต่างๆ และการแข่งกีฬาหลากหลายประเภทของผู้สูงอายุทั้งหมด 13 หมู่บ้าน ณ สนามเทศบาลตำบลป่าแดด

27 กุมภาพันธ์ 2562

ด้วยกองคลัง เทศบาลตำบลป่าแดด ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 
โดยมีนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด ร่วมเข้าอบรมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าแดด

23 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลป่าแดด รว่มกับสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาคลองแม่ข่า 
โดยมีท่านพล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เดินทางตรวจเยี่ยมการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ร่วมปลูกหญ้าแฝก และโยนอีเอ็มบอล
โดยมีนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก โยนอีเอ็มบอล และพัฒนา 2 ฝั่งคลองแม่ข่า ซึ่งมีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลฯ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาคม กลุ่ม ทสม. คณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดป่าแดดและโรงเรียนวัดวังสิงห์คำ ทหารจากมณทลทหารบกที่ 33 ทหารกองพันพัฒนาที่ 3 ทหารสำนักงานพัฒนาภาค 3 กอ.รมน. ชม. และประชาชนจิตอาสา มาช่วยพัฒนาเก็บเศษขยะ เก็บผักตบชวา ตัดหญ้า อีกทั้งร่วมกันปลูกหญ้าแฝกและโยนอีเอ็มบอล ณ ลำเหมืองแม่ข่า ใต้วงแหวน หมู่ที่ 7 (ฝั่งตะวันออก) ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

22 กุมภาพันธ์ 2562

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลป่าแดดจัดโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก ริมฝั่งคลองแม่ข่า ณ ถนนวงแหวนรอบสอง หมู่ที่ 7 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่

20 กุมภาพันธ์ 2562

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลป่าแดด ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จัดกิจกรรมลดฝุ่นละออง และหมอกควัน 
โดยแกนนำ นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด พร้อมทั้งที่ปรึกษา สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด ร่วมกันปลูกต้นไม้ริมคลองแม่ข่า ประตูระบายน้ำ ถนนมหิดลโดยนำต้นไม้พร้อมเครื่องมือมาเองตามความเหมาะสม และในเวลา 10.30 น. ได้เก็บกวาดเศษขยะ ต่างๆ บริเวณบนถนนมหิดล ตั้งแต่สะพานข้ามแม่น้ำปิงถึงสี่แยกแร์พอร์ต

17 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลป่าแดดได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ”ครั้งที่ 4 อบรมให้ความรู้เรื่องการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ บ้านโป่งสามัคคี ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการจำนวน 130 คน
โดยมีนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งนายสมาน แก้วประดิษฐ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด ร่วมเปิดโครงการในครั้งนี้ด้วย

13 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลป่าแดด ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 มีกำหนด 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด

12 กุมภาพันธ์ 2562

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลป่าแดด โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแดด จัดการแข่งขันกีฬาพ่อ แม่ ลูกผูกสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
โดยมีนายสิงห์วัน ไชยวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดยนางอรพินธ์ ธนะหมี ปลัดเทศบาลตำบลป่าแดด ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ สนามเทศบาลตำบลป่าแดด

08 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. กองบัญชาการกองทัพไทย โดย สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดพิธีส่งมอบโครงการขุดลอกคลองแม่ข่าให้กับเทศบาลตำบลป่าแดด 
โดยท่านพลตรีดำรงค์ คงเดช ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นผู้มอบให้แก่นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งนี้ได้ลงเรือตรวจพื้นที่บริเวณคลองแม่ข่า ตั้งแต่ประตูระบายน้ำถนนมหิดล หมู่ที่ 1 ไปจนถึงสะพานถนนวงแหวนรอบ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลป่าแดด และเวลาต่อมาได้ลงพื้นที่ตรวจบริเวณฝายน้ำริน หมู่ที่ 11 ตำบลป่าแดด ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสาคลองแม่ข่า

07 กุมภาพันธ์ 2562

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (34 รายการ)