เทศบาลตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ 053-447071 หรือ โทรฉุกเฉิน 053-447079 ตลอด 24 ชั่วโมง  
สายตรวนายก

ภารกิจนายก

ข้อมูลย้อนหลัง

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สถิติอุบัติเหตุ

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็นตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
115
เดือนนี้
2,611
เดือนที่แล้ว
3,456
ปีนี้
9,812
ปีที่แล้ว
26,581
ทั้งหมด
42,512
ไอพี ของคุณ
54.198.92.22


__วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น.เทศบาลตำบลป่าแดด ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประกอบทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสนองพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาคลองแม่ข่า และเก็บขยะบริเวณริมคลองแม่ข่า
__โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด เป็นผู้ต้อนรับคณะ ซึ่งมีหน่วยงานหลายภาคส่วน อาทิ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ เชียงใหม่ สถานศึกษา ประชาชนจิตอาสา กำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ วัดเทพนิมิต หมู่ที่ 1 ตำบลป่าแดด

27 ธันวาคม 2561

__วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าแดด ร่วมกับอำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ โดยอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ร่วมจัดโครงการอำเภอเมืองเชียงใหม่ยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่2/2562 ซึ่งภายในงานมีการให้บริการประชาชน การรับบริจาคโลหิต การบริการด้านสุขภาพ ตัดผมฟรี การแสดงต่างๆ การจำหน่ายสินค้าชุมชน และการบริการงานด้านต่างๆของหน่วยงานเทศบาลตำบลป่าแดด
__โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด นายสิงห์วัน ไชยวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด เป็นผู้กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งที่ปรึกษา สมาชิกสภาเทศบาลฯ และนายวีระชัย ไชยมงคล กำนันตำบลป่าแดด เป็นผู้กล่าวรายงาน ต่อท่านประธาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมู่ที่ 11 ตำบลป่าแดด

 
18 ธันวาคม 2561

__วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าแดด จัดกิจกรรมจิตอาสา"้เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประกอบทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสนองพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย วรางกูร ซึ่งจัดกิจกรรมพัฒนาคลองแม่ข่า และเก็บขยะบริเวณริมคลองแม่ข่าในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแดด
__โดยมีนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ และกล่าวเปิดกิจกรรมจิตอาสา พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ทั้งนี้มีหน่วยงานจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ วัดเทพนิมิต หมู่ที่ 1 ตำบลป่าแดด

14 ธันวาคม 2561

_วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลป่าแดดได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าแดด ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 ซึ่งอบรมเกี่ยวกับการให้ความรู้ด้านภาษาและประเพณีล้านนา เรียกขวัญกำลังใจผูกข้อมือ บายศรีสู่ขวัญ ทั้งนี้มีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ จำนวน165 คน
_โดยมีนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด เป็นประธานในพิธีเปิด และนางอรพินธ์ ธนะหมี ปลัดเทศบาลตำบลป่าแดด เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้งมีสมาชิกสภาฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมู่ 11 ตำบลป่าแดด

12 ธันวาคม 2561

วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 15:00 น. เทศบาลตำบลป่าแดด นำโดย นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก และร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้สัญญาณเริ่มปั่นจักรยาน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

09 ธันวาคม 2561

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลป่าแดด นำโดยนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

07 ธันวาคม 2561

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลป่าแดด นำโดยนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด หัวน้าส่วนราชการ และข้าราชการเทศบาลตำบลป่าแดด 
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ซึ่งแสดงถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

05 ธันวาคม 2561

__ประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลป่าแดด โดยกองสวัสดิการสังคม เปิดรับสมัครลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 
__ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - เดือนพฤศจิกายน 2561
และเดือนมกราคม 2562 - เดือนกันยายน 2562

17 ตุลาคม 2561

ประชาสัมพันธ์ : น้องๆเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลป่าแดดท่านใดสนใจเป็นสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลป่าแดดสามารถมาลงทะเบียนแสดงตน วันที่ 3-5 ตุลาคม 2561 นี้ ที่กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลป่าแดด และเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2561 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 16.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าแดด
02 ตุลาคม 2561

07 กันยายน 2561

เทศบาลตำบลป่าแดด ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลป่าแดด ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เคลื่อนขบวนแห่ต้นเทียนพรรษาจากสำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดดไปถวาย ณ วัดในตำบลป่าแดด เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

18 กรกฎาคม 2561

เทศบาลตำบลป่าแดด ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกทุกท่าน ร่วมทำกิจกรรม ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาชบูชา" ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23-29 พฤษภาคม 2561

22 พฤษภาคม 2561

__วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลป่าแดด ได้จัดงานปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2561 โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด กล่าวรายงานพร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา สมาชิกสภา และกำนันผู้ใหญ่บ้าน

__เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชุมชน และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเกิดความร่วมมือ ซึ่งภายในมีการซุ้มกิจกรรมมากมาย ร่วมทั้งมี พ.อ.กฤษณพงศ์ พรหมการัตน์ เสนาธิการ มทบ.33 ให้เกียรติร่วมงาน พร้อมแสดงดนตรีของ มทบ.33 และการแสดงจากกลุ่มองค์กรต่างๆ ณ เทศบาลตำบลป่าแดด

01 พฤษภาคม 2561

__วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลป่าแดด ได้จัดงานพิธี "วันเทศบาล" ประจำปี 2561 เพื่อเชิดชูความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลให้ปรากฏแก่ประชาชนโดยทั่วไป อันจะเป็นเครื่องเตือนใจให้ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมทั้งประชาชนได้สำนึกถึงความรัก ความผูกพัน ความเสียสละ และความรับผิดชอบที่จะพัฒนาท้องถิ่นของตนให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
__โดยมีนากรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด เป็นประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และอ่านสารปลัดกระทรวงมหาดไทย เนื่องใน "วันเทศบาล" ประจำปี 2561 ณ เทศบาล ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

01 พฤษภาคม 2561

วันที่ 11 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลป่าแดด ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน สตบ. และอสม. ตำบลป่าแดด จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลตำบลป่าแดด

11 เมษายน 2561

|<<<1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 4  (46 รายการ)