สายตรวนายก

ภารกิจนายก

ข้อมูลย้อนหลัง

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สถิติอุบัติเหตุ

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
24
เดือนนี้
590
เดือนที่แล้ว
1,280
ปีนี้
5,563
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
5,563
ไอพี ของคุณ
54.92.194.75นายพิเชฐ ไชยคำวัง
ประธานสภาเทศบาล

นายวีรพันธ์ บังคมเดช
รองประธานสภาเทศบาล

นางอรพินธ์ ธนะหมี
เลขานุการสภาเทศบาล

นายพิเชฐ ไชยคำวัง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสุริยาวุธ โลหะกากล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายพอพล โตวรสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายบุญโชติ ปัญญาวงค์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายพัฒนา ใจหล้า
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางจำปา มณีวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายอุทัย พวงขันแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายวีรพันธื บังคมเดช
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายสุรินทร์ แดงมาลี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายมานิตย์ บุญยวง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายเจือยศ ศรีธิวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายชนพัฒน์ ปัญญาตุ้ย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2