สายตรวนายก

ภารกิจนายก

ข้อมูลย้อนหลัง

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สถิติอุบัติเหตุ

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
34
เดือนนี้
508
เดือนที่แล้ว
900
ปีนี้
1,408
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
1,408
ไอพี ของคุณ
54.81.71.31นางอรพินธ์ ธนะหมี
ปลัดเทศบาลตำบลป่าแดด


นายวรกานต์ สุภากาศ
รองปลัดเทศบาลตำบลป่าแดด


นายอดุลย์ ท้วมผึ้ง
หัวหน้าสำนักปลัด

นายสุรพล แสงโสม
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายวิวิชัย ศรีวิชัยศักดิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายวีรยศ สืบน้อย
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

นายมิตร พลสยม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

นางวาสนา แสนปัญญา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม