ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลชำระภาษี

e-Training

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
68
เมื่อวานนี้
144
เดือนนี้
3,792
เดือนที่แล้ว
6,162
ปีนี้
47,546
ปีที่แล้ว
52,238
ทั้งหมด
179,464
ไอพี ของคุณ
3.215.177.171

ลำดับรายการวันที่
1คำสั่ง แต่งตั้งรักษษราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม13 พ.ค. 2564
2คำสั่ง แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม13 พ.ค. 2564
3คำสั่ง แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม13 พ.ค. 2564
4คำสั่ง แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง13 พ.ค. 2564
5คำสั่ง แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง13 พ.ค. 2564
6คำสั่ง แต่งตั้งรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล13 พ.ค. 2564
7เรื่อง มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ4 พ.ย. 2563
8การปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฎิบัติราชการเพื่อการบริการประชาชน ของเทศบาลตำ15 ก.พ. 2561
9รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 256024 ต.ค. 2560
10การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 256020 ก.ย. 2560
11ประกาศเรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส27 ก.พ. 2560
12เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการของเ27 ก.พ. 2560
13ประกาศขยายเวลาบริการจัดเก็บภาษีนอกเวลาราชการ19 ม.ค. 2560
14คำสั่ง การให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลป่าแดด15 ก.พ. 2559
15คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษษราชการแทนปลัดเทศบาล15 ก.พ. 2559

1