ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
94
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
556
เดือนที่แล้ว
2,917
ปีนี้
25,535
ปีที่แล้ว
46,980
ทั้งหมด
105,215
ไอพี ของคุณ
3.235.74.77

ลำดับรายการวันที่
1การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 256126 ต.ค. 2561
2การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3ประจำปี 256124 ก.ย. 2561
3การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256120 ก.ย. 2561
4การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256114 ก.ย. 2561
5การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256124 ส.ค. 2561
6การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 256114 ส.ค. 2561
7การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256120 มิ.ย. 2561
8การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25616 มิ.ย. 2561
9การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256115 พ.ค. 2561
10การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256128 ก.พ. 2561
11ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 25616 ก.พ. 2561
12ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256027 ธ.ค. 2560
13ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256018 ธ.ค. 2560
14ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 25607 พ.ย. 2560
15ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 256011 ก.ย. 2560
16ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 29 ส.ค. 2560
17ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 23 ส.ค. 2560
18ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดดสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256011 ก.ค. 2560
19ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25603 ก.ค. 2560
20ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256023 พ.ค. 2560

1