ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
123
เมื่อวานนี้
138
เดือนนี้
3,975
เดือนที่แล้ว
4,563
ปีนี้
37,336
ปีที่แล้ว
46,980
ทั้งหมด
117,016
ไอพี ของคุณ
3.92.74.105

ลำดับรายการวันที่
1รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.256227 พ.ย. 2562
2รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256230 ก.ย. 2562
3รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256226 ก.ย. 2562
4รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.256212 ก.ย. 2562
5รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.25624 ก.ย. 2562
6รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256223 ส.ค. 2562
7รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.256214 ส.ค. 2562
8รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256230 พ.ค. 2562
9รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256223 พ.ค. 2562
10รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256212 ก.พ. 2562
11การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 256126 ต.ค. 2561
12การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3ประจำปี 256124 ก.ย. 2561
13การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256120 ก.ย. 2561
14การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256114 ก.ย. 2561
15การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256124 ส.ค. 2561
16การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 256114 ส.ค. 2561
17การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256120 มิ.ย. 2561
18การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25616 มิ.ย. 2561
19การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256115 พ.ค. 2561
20การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256128 ก.พ. 2561

12  >> >|