ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลชำระภาษี

e-Training

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
213
เมื่อวานนี้
252
เดือนนี้
3,820
เดือนที่แล้ว
6,026
ปีนี้
19,548
ปีที่แล้ว
52,238
ทั้งหมด
151,466
ไอพี ของคุณ
3.226.76.98

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง24 มิ.ย. 2562
2คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์24 มิ.ย. 2562
3คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง17 มิ.ย. 2562
4คูู่มือประชาชนกองคลัง7 ก.ค. 2560
5คู่มืออำนวยความสะดวก7 ก.ค. 2560
6การขออนุญาตโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง7 ก.ค. 2560
7สำหรับติดต่อราชการกองสวัสดิการสังคมใหม่7 ก.ค. 2560
8สำหรับติดต่อราชการกองสวัสดิการสังคมใหม่7 ก.ค. 2560
9สำหรับติดต่อราชการกองสวัสดิการสังคม7 ก.ค. 2560
10ทะเบียนราษฏร7 ก.ค. 2560
11การขอต่ออายุใบอนุญาต7 ก.ค. 2560
12การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน7 ก.ค. 2560
13การอนุญาตให้เคลื่อนย้ายอาคาร7 ก.ค. 2560
14การอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตร-๓๓7 ก.ค. 2560
15การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา-39-ทวิ7 ก.ค. 2560
16คู่มือประชาชน_7ทวิ7 ก.ค. 2560
17คู่มือการยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร-ตามมาตรา-2217 ก.ค. 2560
18คู่มือการยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร-ตามมาตรา-227 ก.ค. 2560
19การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา-39-ทวิ7 ก.ค. 2560
20คู่มือการยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคาร-ตามมาตรา-๒๑7 ก.ค. 2560

12  >> >|