เทศบาลตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ 053-447071 หรือ โทรฉุกเฉิน 053-447079 ตลอด 24 ชั่วโมง  
สายตรวนายก

ภารกิจนายก

ข้อมูลย้อนหลัง

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สถิติอุบัติเหตุ

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็นตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
164
เมื่อวานนี้
147
เดือนนี้
2,169
เดือนที่แล้ว
3,922
ปีนี้
19,313
ปีที่แล้ว
26,581
ทั้งหมด
52,013
ไอพี ของคุณ
54.210.158.163
ลำดับรายการวันที่
1รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 256016 ส.ค. 2561
2ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส19 ก.ค. 2561
3พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 253429 มิ.ย. 2561
4พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการปกครอง พศ. 253926 มิ.ย. 2561
5พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 255014 มิ.ย. 2561
6พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกว14 พ.ค. 2561
7พระราชบัญญัติปฎิบัติราชการ พ.ศ. 253920 เม.ย. 2561
8พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก23 มี.ค. 2561
9พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.253416 มี.ค. 2561
10พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2 ) 255112 ก.พ. 2561
11พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย15 ก.พ. 2560

1