ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลชำระภาษี

e-Training

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
206
เมื่อวานนี้
252
เดือนนี้
3,820
เดือนที่แล้ว
6,026
ปีนี้
19,548
ปีที่แล้ว
52,238
ทั้งหมด
151,466
ไอพี ของคุณ
3.226.76.98

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือสำหรับประชาชน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 24998 เม.ย. 2564
2คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การชำระภาษีป้าย8 เม.ย. 2564
3คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง8 เม.ย. 2564
4คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการกองสวัสดิการสังคม8 เม.ย. 2564
5การแจ้งถมดิน1 ต.ค. 2563
6ทะเบียนราษฏร1 ต.ค. 2563
7คู่มืออำนวยความสะดวก1 ต.ค. 2563
8คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์1 ต.ค. 2563
9คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง1 ต.ค. 2563
10คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง1 ต.ค. 2563
11การขออนุญาตโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง1 ต.ค. 2563
12คู่มือประชาชน_7ทวิ1 ต.ค. 2563
13คู่มือการยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร-ตามมาตรา-2211 ต.ค. 2563
14คู่มือการยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร-ตามมาตรา-221 ต.ค. 2563
15คู่มือการยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคาร-ตามมาตรา-๒๑1 ต.ค. 2563
16การอนุญาติก่อสร้าง1 ต.ค. 2563
17การอนุญาตให้เคลื่อนย้ายอาคาร1 ต.ค. 2563
18การอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตร-๓๓1 ต.ค. 2563
19การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา-39-ทวิ1 ต.ค. 2563
20การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน1 ต.ค. 2563

12  >> >|