ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลชำระภาษี

e-Training

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
157
เมื่อวานนี้
179
เดือนนี้
587
เดือนที่แล้ว
4,865
ปีนี้
10,289
ปีที่แล้ว
52,238
ทั้งหมด
142,207
ไอพี ของคุณ
18.210.12.229

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ18 มิ.ย. 2563
2ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ พ.ศ.256018 มิ.ย. 2563
3ข้อตกลงการจัดระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระหว่างเทศบาลตำบลป่าแดด18 มิ.ย. 2563
4แผนงานโครงการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพของศูนย์18 มิ.ย. 2563
5คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาระพึ่งพิงตำบลป่าแดด 18 มิ.ย. 2563
6คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาระพึ่งพิงตำบลป่าแดด18 มิ.ย. 2563
7แนวทางในการดำเนินงานของCare Giverตำบลป่าแดด18 มิ.ย. 2563
8ตารางการออกเยี่ยมประเมินผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง18 มิ.ย. 2563
9บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและปรเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 256218 มิ.ย. 2563
10แบบสำรวจผู้สูงอายุทีมีภาวะพึ่งพิงระยะยาวด้านสาธารณสุข18 มิ.ย. 2563
11แบบรายงานผลการดำเนินแผนงานโครงการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพของศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ ปีงบประมาณ 256318 มิ.ย. 2563

1