ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
89
เดือนนี้
283
เดือนที่แล้ว
2,917
ปีนี้
25,262
ปีที่แล้ว
46,980
ทั้งหมด
104,942
ไอพี ของคุณ
3.236.108.61อำนาจหน้าที่ สำนักปลัด


  นายอดุลย์ ท้วมผึ้ง
  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  • ฝ่ายอำนวยการ


   นางสาวอาพัชรินทร์ อินทูภูติ

   • งานวิชาการและแผนงาน


    • นางวาสนา สารธิยากุล
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


     นางตุลา แสนก่อ
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


     นางสาวศุภากร ภู่นพมาศ
     ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร


     นางสาวนฤมล เทพยศ
     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
   • งานกิจการสภา


    • นางวาสนา สารธิยากุล
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


     นางตุลา แสนก่อ
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


     ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุติมา จินะมูล
     ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
   • งานนิติกร    • นิติกร


     นายชีวิต วงศ์แก้ว
     ผู้ช่วยนิติกร
   • งานธุรการและสารบรรณ


    • นายณัฐพล ยาวิชัย
     ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


     ฉัตรตรียาภรณ์ เจริญพันธุ์
     ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


     นางสาววรรณิภา เรือนใส
     พนักงานจ้างทั่วไป


     นายมนตรี ดาววงศ์
     พนักงานขับรถ


     นายสมชาย จินะ
     พนักงานขับรถ


     นายสายัณห์ จันทร์หล้า
     พนักงานจ้างทั่วไป


     นายสงกรานต์ พิมพ์นวล
     พนักงานจ้างทั่วไป
   • งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว


    • นายทวีเกียรติ แก้วประสิทธิ์
     ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


     นางสาวลัดดาวัลย์ หมอยา
     ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


     นางสาวสุภาวดี ชัยเจริญ
     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


     นางสาวนาวดี โมสุขะ
     พนักงานจ้างทั่วไป
   • งานการเจ้าหน้าที่


    • นางสาววัลยาภรณ์ เทพยศ
     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


     นางสาวสุพัตรา ยาวิชัย
     นักทรัพยากรบุคคล
  • ฝ่ายปกครอง


   นางสาวอาพัชรินทร์ อินทูภูติ

   • งานทะเบียนราษฎร์


    • นายสุพจน์ มณทยา
     นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
   • งานป้องกันและบรรเทาฯ


    • นายวิทยา ทาคำฟู
     ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


     นายวยา ไชยคำกูล
     พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา


     นายปิยะศักดิ์ พุทธิศรี
     พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


     นายนคร รังสรรค์
     พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


     นายสุรินทร์ ปวนคำ
     คนงานดับเพลิง


     นายภิภพ

อำนาจหน้าที่ สำนักปลัด