ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
89
เดือนนี้
283
เดือนที่แล้ว
2,917
ปีนี้
25,262
ปีที่แล้ว
46,980
ทั้งหมด
104,942
ไอพี ของคุณ
3.236.108.61อำนาจหน้าที่ กองคลัง


  นายสุรพล แสงโสม
  ผู้อำนวยการกองคลัง
  • ฝ่ายบริหารงานคลัง


   นางสุพัตรา กรีทวี
   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
   • งานการเงินและบัญชี


    • นางสาวรุ่งทิวา บุญทศ
     นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


     นางสาวพัชรี เหมือนสีภี
     ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
   • งานพัสดุและทรัพย์สิน


    • นางสาวจันจิราภรณ์ มาเอื้อง
     นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


     นางกรรณิการ์ เต๋จ๊ะใหม่
     ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
  • ฝ่ายพัฒนารายได้


   นางศุภลักษณ์ สุพรรณ
   หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
   • งานพัฒนารายได้    • ว่าง


     นางสาวภัทรียา อุปถัมภ์
     ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
   • งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์


    • นางสาวรินรดา ชิดดี
     นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


     นางสาวฉันทนา หินขุด
     พนักงานจ้างทั่วไป


     นายศราวุธ ปันคำแดง
     พนักงานจ้างทั่วไป


     นายนิมิตร ธนันชัย
     พนักงานจ้างทั่วไป
  • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   ว่าง
   • งานแผนที่


    • นางการะเกด ทักษิณ
     นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
   • งานทะเบียนทรัพย์สิน


    • นายอนุภาพ ศรีเพชร
     นักวิชาการจัดเก็บรายได้

อำนาจหน้าที่ กองคลัง