ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
89
เดือนนี้
283
เดือนที่แล้ว
2,917
ปีนี้
25,262
ปีที่แล้ว
46,980
ทั้งหมด
104,942
ไอพี ของคุณ
3.236.108.61อำนาจหน้าที่ กองการศึกษา


  นายวีรยศ สืบน้อย
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  • งานกิจการโรงเรียน


   นายวีรยศ สืบน้อย
   นักบริหารการศึกษา
   • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


    • นางสาวนภาพร ไชยยา
     ครูผู้ดูแลเด็ก หัวหน้าศูนย์ฯ


     นางมาลี ใจเสมอ
     ครูผู้ช่วยดูแลเด็ก


     นางสาวสุพัตรา ลือชัย
     ผู้ช่วยครู


     นางสาวยุวเรศ ศิริปัญญา
     ผู้ช่วยครู


     นางสาวประกายแก้ว พวงขันแก้ว
     ผู้ดูแลเด็ก


     นางเพ็ญ โอ๊ตตะนะ
     นักการภารโรง
   • งานธุรการกิจการโรงเรียน


    • นางสาวกรกช สมนาง
     ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  • งานศาสนาวัฒนธรรมและกีฬา


   นางอริษา ท่อนแก้ว
   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


   นายพิธีวัตร์ เทวาพิทักษ์
   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
   • งานธุรการ


    นางสาวอภิญญา เตจ๊ะ
    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


    นางสาวธนาณัฐ ชูดวง
    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

   อำนาจหน้าที่ กองการศึกษา