ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
106
เดือนนี้
762
เดือนที่แล้ว
2,917
ปีนี้
25,741
ปีที่แล้ว
46,980
ทั้งหมด
105,421
ไอพี ของคุณ
3.228.21.204อำนาจหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


  นายมิตร พลสยม
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  • -


   นางสายสมร ชัยงามเมือง
   เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
   • พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา


    • นายวยา ไชยคำกูล
     พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา


     นายนรินทร์ ตีนนา
     พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา


     นายมงคลชัย ขันทะชมภู
     พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา


     นายพลธิชัย พลฤทธิ์
     พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา


     นายนิพันธ์ ท้าวแดนคำ
     พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา
  • -


   นายอาทิตย์ พุทธรักชาติ
   นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
   • พนักงานจ้างทั่วไป


    • นายพิชัย แจ่ห่มเครือ
     พนักงานจ้างทั่วไป


     นายวีระยุทธ แก้วประดิษฐ์
     พนักงานจ้าวทั่วไป


     นายไมตรี ทีเขียว
     พนักงานจ้างทั่วไป


     นายสงกรานต์ โพธินาม
     พนักงานจ้างทั่วไป
  • -
   ธุรการ

   นางรัตนาภรณ์ กลางวงศ์
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
   • พนักงานประจำรถขยะ


    • นายนิกร ตระกูลดาษทอง
     พนักงานประจำรถขยะ


     นายดำรงค์พล จันทมาลา
     พนักงานประจำรถขยะ


     นายอนุวัตร บุญศรี
     พนักงานประจำรถขยะ


     นายเอกสิทธิ์ วงศ์สูน
     พนักงานประจำรถขยะ


     ชัยวุฒิ มณีกูล
     พนักงานประจำรถขยะ


     นายอำพล แก้วคำมา
     พนักงานประจำรถขยะ


     นายนิกร คำมูล
     พนักงานประจำรถขยะ


     นายชวลิต อดิเรก
     พนักงานประจำรถขยะ


     นายสุรชัย กันทะกะ
     พนักงานประจำรถขยะ


     นายวัชรพล คงมั่น     นายนริศ ปิจะยัง
     พนักงานประจำรถขยะ


     นายนพดล โสมิญะ
     พนักงานประจำรถขยะ

อำนาจหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม