ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
152
เมื่อวานนี้
157
เดือนนี้
3,062
เดือนที่แล้ว
4,234
ปีนี้
40,657
ปีที่แล้ว
46,980
ทั้งหมด
120,337
ไอพี ของคุณ
3.238.4.24ดาวน์โหลดแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส. ๕),เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
02 ตุลาคม 2563

เชิญชวนประชาชนตำบลป่าแดด และผู้ที่สนใจ ร่วมงานแข่งขันมหกรรมมวยไทยนานาชาติ ก่อเกียรติสัญจร เปิดเมืองท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ณ ป่าแดดไฟท์,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
02 ตุลาคม 2563

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓  เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
30 กันยายน 2563

บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
30 กันยายน 2563

ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
18 กันยายน 2563

โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฏร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
31 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓  เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
31 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
31 สิงหาคม 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ครั้งที่ 1,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
31 สิงหาคม 2563

ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. ๒๕๖๓,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
28 สิงหาคม 2563

ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลป่าแดด,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
06 สิงหาคม 2563

การให้บริการประชาชนในการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
06 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลป่าแดด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
31 กรกฎาคม 2563

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลป่าแดด ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓  เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
31 กรกฎาคม 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 1,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
31 กรกฎาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 13  (182 รายการ)