ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
68
เมื่อวานนี้
173
เดือนนี้
889
เดือนที่แล้ว
3,819
ปีนี้
29,687
ปีที่แล้ว
46,980
ทั้งหมด
109,367
ไอพี ของคุณ
3.231.25.104ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลป่าแดด,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
06 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลป่าแดด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
31 กรกฎาคม 2563

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลป่าแดด ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓  เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
31 กรกฎาคม 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 1,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
31 กรกฎาคม 2563

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ในสถานประกอบกิจการในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแดด เข้ากรอกรายละเอียดมาตรการฯ ในแบบสำรวจและแจ้งชื่อผู้ประสานงานทาง OR-CODE,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

‼️ประชาสัมพันธ์‼️ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ในสถานประกอบกิจการในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแดด เข้ากรอกรายละเอียดมาตรการฯ ในแบบสำรวจและแจ้งชื่อผู้ประสานงานทาง OR-CODE ท้ายหนังสือฉบับนี้ ????????

23 กรกฎาคม 2563

ขอเชิญชวนผู้มารับบริการ ผู้มาติต่อราชการของเทศบาลตำบลป่าแดด สแกนคิวอาร์โค๊ด เพื่อตอบแบบประเมิน (EIT)),เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

‼️ขอเชิญชวนบุคคลภายนอก ผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อราชการของเทศบาลตำบลป่าแดด ได้ร่วมตอบแบบสำรวจ การรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลป่าแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสามารถสแกนคิวอาร์โค๊ด(QR-Code)ด้านล่างนี้???????????? เพื่อตอบแบบประเมินและขอขอบคุณท่านที่ได้สละเวลาในการตอบแบบประเมินครั้งนี้‼️

02 กรกฎาคม 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ครั้งที่ 1,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
30 มิถุนายน 2563

บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลป่าแดด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
30 มิถุนายน 2563

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลป่าแดด ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓  เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
30 มิถุนายน 2563

ขั้นตอนการปฎิบัติเกี่ยวกับการพระราชทานเพลิงศพ,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
26 มิถุนายน 2563

แนวทางการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็ก ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของCOVID-19,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
19 มิถุนายน 2563

จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดด,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
01 มิถุนายน 2563

บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลป่าแดด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
29 พฤษภาคม 2563

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลป่าแดด ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓  เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
29 พฤษภาคม 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 1,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
29 พฤษภาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 12  (170 รายการ)