ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลชำระภาษี

e-Training

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
71
เมื่อวานนี้
144
เดือนนี้
3,792
เดือนที่แล้ว
6,162
ปีนี้
47,546
ปีที่แล้ว
52,238
ทั้งหมด
179,464
ไอพี ของคุณ
3.215.177.171

บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน สิงหาคม 2564,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
01 กันยายน 2564

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน สิงหาคม 2564,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
01 กันยายน 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 1,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
01 กันยายน 2564

ประชาสัมพันธ์ (ป้ายที่ไม่สามารถติดตั้งบนพื้นที่สาธารณะได้มี 7 ประเภท),เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
09 สิงหาคม 2564

ประชาสัมพันธ์,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจ ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (ทุกความเห็นมีความหมาย)

05 สิงหาคม 2564

 ประชาสัมพันธ์,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
เทศบาลตำบลป่าแดด ประชาสัมพันธ์
หากท่านต้องการสนับสนุนอาหารหรือสิ่งของให้กับชุมชน และต้องการให้เทศบาลอำนวยความสะดวก
กรุณาติดต่อ ☎
063-5391563 / 090-5429919 / 081-5499644
 
‼เพื่ออำนวยความสะดวก และเพื่อความเป็นระเบียเรียบร้อย ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลตำบลป่าแดด‼
05 สิงหาคม 2564

ด่วนที่สุด จากอบต.สบแม่ข่า พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

หมายเหตุ

ต้องลงทะเบียนก่อนถึงเข้ารับการตรวจเชื้อได้

03 สิงหาคม 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงด฿เด็กแรกเกิด ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 1,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
02 สิงหาคม 2564

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กรกฎาคม 2564,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
02 สิงหาคม 2564

บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
02 สิงหาคม 2564

จดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2564,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
30 กรกฎาคม 2564

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าแดด เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2564,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
20 กรกฎาคม 2564

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าแดด เรื่อง การควบคุมควันไฟ ฝุ่นละออง และหมอกควันจากการเผา พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
20 กรกฎาคม 2564

ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
15 กรกฎาคม 2564

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมิถุนายน 2564,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
01 กรกฎาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 21  (311 รายการ)