สายตรวนายก

ภารกิจนายก


ข้อมูลย้อนหลังร้องเรียน ร้องทุกข์

สถิติอุบัติเหตุ

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็นตรวจเช็คอีเมล์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
60
เมื่อวานนี้
69
เดือนนี้
277
เดือนที่แล้ว
4,743
ปีนี้
22,339
ปีที่แล้ว
46,980
ทั้งหมด
102,019
ไอพี ของคุณ
34.231.21.83หนังสือแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสง

สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน      1    ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน                  1    ชุด
3. สำเนาหน้าบุ๊คแบงค์                 1    ชุด

ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 ตุลาคม 2562
(กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลป่าแดด ข้างห้องป้องกันบรรเทาสาธารณภัย)
ท่านใดไม่สามารถมาด้วยตนเอง สามารถดาวโหลดเอกสารได้คะ


 
25 กันยายน 2562