เทศบาลตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ 053-447071 หรือ โทรฉุกเฉิน 053-447079 ตลอด 24 ชั่วโมง  
สายตรวนายก

ภารกิจนายก

ข้อมูลย้อนหลัง

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สถิติอุบัติเหตุ

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็นตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
115
เดือนนี้
2,611
เดือนที่แล้ว
3,456
ปีนี้
9,812
ปีที่แล้ว
26,581
ทั้งหมด
42,512
ไอพี ของคุณ
54.198.92.22


ร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2561
***เทศบาลตำบลป่าแดด ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2561
ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่ เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5
                                -----------------------------------------------
ภายในงานมีบริการต่างๆ มากมาย เช่น
- บริการตัดผมฟรี โดยวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
- ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ (พืชผักสวนครัวสินค้าชุมชน)
- ตรวจสุขภาพฟรี โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.วังสิงค์คำ และโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
- จำหน่ายสินค้าราคาประหยัด
- ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ปรึกษากฎหมาย รับเรื่องร้องเรียน รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (สนป.)
- บริการรับชำระภาษี รับชำระค่าธรรมเนียม ค่าเก็บขยะมูลฝอย (กองคลัง)
- รับคำร้องการซ่อมแซมสาธารณูปโภค เกี่ยวกับกฎหมายการก่อสร้าง(กองช่าง)
- รณรงค์สร้างจิตสำนึกร่วมกันคัดแยกขยะ รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือกดอก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสามชิกสภาเด็กและเยาวชน (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
- รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รับสมัครกองทุนสวัสดิการชุมชน โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี (กิจกรรมข่วงอุ๊ยสอนหลาน)จากศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม)
                                  ----------------------------------------------
***อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกันให้ได้นะคะ***

 
22 พฤษภาคม 2561