เทศบาลตำบลป่าแดดยินดีต้อนรับ : น้ำปิงไหลผ่าน  หมู่บ้านใกล้เมือง  รุ่งเรืองวัฒนธรรม  เน้นนำการศึกษา  พัฒนาประชาธิปไตย  ป่าแดดไร้ยาเสพติด
สายตรวนายก

ภารกิจนายก

ข้อมูลย้อนหลัง

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สถิติอุบัติเหตุ

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
75
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
1,204
เดือนที่แล้ว
2,054
ปีนี้
16,492
ปีที่แล้ว
6,119
ทั้งหมด
22,611
ไอพี ของคุณ
54.198.55.167


ร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2561
***เทศบาลตำบลป่าแดด ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2561
ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่ เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5
                                -----------------------------------------------
ภายในงานมีบริการต่างๆ มากมาย เช่น
- บริการตัดผมฟรี โดยวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
- ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ (พืชผักสวนครัวสินค้าชุมชน)
- ตรวจสุขภาพฟรี โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.วังสิงค์คำ และโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
- จำหน่ายสินค้าราคาประหยัด
- ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ปรึกษากฎหมาย รับเรื่องร้องเรียน รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (สนป.)
- บริการรับชำระภาษี รับชำระค่าธรรมเนียม ค่าเก็บขยะมูลฝอย (กองคลัง)
- รับคำร้องการซ่อมแซมสาธารณูปโภค เกี่ยวกับกฎหมายการก่อสร้าง(กองช่าง)
- รณรงค์สร้างจิตสำนึกร่วมกันคัดแยกขยะ รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือกดอก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสามชิกสภาเด็กและเยาวชน (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
- รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รับสมัครกองทุนสวัสดิการชุมชน โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี (กิจกรรมข่วงอุ๊ยสอนหลาน)จากศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม)
                                  ----------------------------------------------
***อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกันให้ได้นะคะ***

 
22 พฤษภาคม 2561