ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
71
เมื่อวานนี้
126
เดือนนี้
3,837
เดือนที่แล้ว
4,563
ปีนี้
37,198
ปีที่แล้ว
46,980
ทั้งหมด
116,878
ไอพี ของคุณ
54.237.183.249บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลป่าแดด ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓  เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
30 มิถุนายน 2563

ขั้นตอนการปฎิบัติเกี่ยวกับการพระราชทานเพลิงศพ,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
26 มิถุนายน 2563

แนวทางการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็ก ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของCOVID-19,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
19 มิถุนายน 2563

จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดด,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
01 มิถุนายน 2563

บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลป่าแดด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
29 พฤษภาคม 2563

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลป่าแดด ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓  เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
29 พฤษภาคม 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 1,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
29 พฤษภาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ : มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่การเกษตรกรและ,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

ประชาสัมพันธ์ : มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่การเกษตรกรและผู้ยากจน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

20 พฤษภาคม 2563

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 20/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติด,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
03 พฤษภาคม 2563

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6),เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
01 พฤษภาคม 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน 2563 ครั้งที่ 1,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
30 เมษายน 2563

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลป่าแดด ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ ที่มาลงทะเบียนป,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
30 เมษายน 2563

บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลป่าแดด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่ม,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
30 เมษายน 2563

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓),เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
29 เมษายน 2563

เรื่อง บัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4),เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
28 เมษายน 2563

|<<<123456.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 12  (178 รายการ)