ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
56
เมื่อวานนี้
126
เดือนนี้
3,837
เดือนที่แล้ว
4,563
ปีนี้
37,198
ปีที่แล้ว
46,980
ทั้งหมด
116,878
ไอพี ของคุณ
54.237.183.249มาตรการเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
24 เมษายน 2563

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดลำพ,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
24 เมษายน 2563

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพ,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
07 เมษายน 2563

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ปิด สถานที่หรือพื้นที่จำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอ,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
07 เมษายน 2563

ประกาศคณะกรรมการดรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ข้อปฎิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีการทางศาสนา แ,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
07 เมษายน 2563

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๑๑ / ๒๕๖๓  เรื่อง ปิดสถานที่หรือพื้นที่จำหน่ายสุรา หรื,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
07 เมษายน 2563

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๑๒ / ๒๕๖๓  เรื่อง ข้อปฎิบัติการรักษาทางทันตกรรมในสถานก,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
07 เมษายน 2563

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2),เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
02 เมษายน 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม 2563 ครั้งที่ 1,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
31 มีนาคม 2563

บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลป่าแดด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่ม,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
31 มีนาคม 2563

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลป่าแดด ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ ที่มาลงทะเบียนป,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
31 มีนาคม 2563

ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง แนวทางปฎิบัติการรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
30 มีนาคม 2563

จดหมายเปิดผนึกถึงพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

ประชาสัมพันธ์จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ : จดหมายเปิดผนึกถึงพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ ให้ประชาชนทุกครัวเรือนได้รับทราบ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้วยพลังสามมัคคีของประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่

28 มีนาคม 2563

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่2/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโร,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่2/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(Covid-19) ประกาศฉบับเต็มเชียงใหม่สั่งชัตดาวน์ ปิดสถานที่ป้องกันโควิด-19 ตั้งแต่ วันที่ 23 มี.ค.2563 เวลา 18.00 น. ถึง วันที่ 13 เม.ย. 2563 เวลา 24.00 น. และเทศบาลตำบลป่าแดด ได้ออกรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ให้แต่ละหมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแดดได้รับทราบอย่างทั่วถึง และประกาศตามหอกระจายข่าวหรือเสียงไร้สายในตำบลป่าแดด

23 มีนาคม 2563

ยกเลิกการรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี พ.ศ.2563,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

หมายเหตุ มาติดต่อขอรับเอกสารหลักฐานคืนได้ที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าแดด ชั้น 2 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-447071 ต่อ 14

23 มีนาคม 2563

|<<<1234567.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 12  (178 รายการ)