เทศบาลตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ 053-447071 หรือ โทรฉุกเฉิน 053-447079 ตลอด 24 ชั่วโมง  
สายตรวนายก

ภารกิจนายก

ข้อมูลย้อนหลัง

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สถิติอุบัติเหตุ

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็นตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
42
เมื่อวานนี้
117
เดือนนี้
1,746
เดือนที่แล้ว
3,745
ปีนี้
5,491
ปีที่แล้ว
26,581
ทั้งหมด
38,191
ไอพี ของคุณ
34.228.143.13


เทศบาลตำบลป่าแดด ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกทุกท่าน ร่วมทำกิจกรรม ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาชบูชา" ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23-29 พฤษภาคม 2561

22 พฤษภาคม 2561

***เทศบาลตำบลป่าแดด ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2561
ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่ เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5
                                -----------------------------------------------
ภายในงานมีบริการต่างๆ มากมาย เช่น
- บริการตัดผมฟรี โดยวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
- ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ (พืชผักสวนครัวสินค้าชุมชน)
- ตรวจสุขภาพฟรี โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.วังสิงค์คำ และโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
- จำหน่ายสินค้าราคาประหยัด
- ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ปรึกษากฎหมาย รับเรื่องร้องเรียน รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (สนป.)
- บริการรับชำระภาษี รับชำระค่าธรรมเนียม ค่าเก็บขยะมูลฝอย (กองคลัง)
- รับคำร้องการซ่อมแซมสาธารณูปโภค เกี่ยวกับกฎหมายการก่อสร้าง(กองช่าง)
- รณรงค์สร้างจิตสำนึกร่วมกันคัดแยกขยะ รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือกดอก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสามชิกสภาเด็กและเยาวชน (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
- รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รับสมัครกองทุนสวัสดิการชุมชน โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี (กิจกรรมข่วงอุ๊ยสอนหลาน)จากศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม)
                                  ----------------------------------------------
***อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกันให้ได้นะคะ***
22 พฤษภาคม 2561

16 พฤษภาคม 2561

07 พฤษภาคม 2561

04 พฤษภาคม 2561

04 พฤษภาคม 2561

25 เมษายน 2561

ขอเชิญร่วมงานปรองดองสมานฉันท์เทศบาลตำบลป่าแดด

******************** 
ในวันที่ 24 เมษายน 2561 นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลป่าแดด อย่าลืมมากันเยอะๆนะคะ
ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมาย

18 เมษายน 2561

วันที่ 11 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลป่าแดด ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน สตบ. และอสม. ตำบลป่าแดด จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลตำบลป่าแดด

11 เมษายน 2561

11 เมษายน 2561

21 มีนาคม 2561

- เทศบาลตำบลป่าแดด ขอประชาสัมพันธ์ : สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลป่าแดดได้ให้เปิดบริการในวันที่ 20 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป เปิดทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

อัตราดอกเบี้ย  - เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 บาทต่อเดือน
                      - เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 30,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย
                        ร้อยละ 1 บาทต่อเดือน
                      - เงินต้นเกินกว่า 30,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 บาทต่อเดือน

16 มีนาคม 2561

__เทศบาลตำบลป่าแดด ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้ที่สนใจ หรือประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการดำเนินโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำชุมชน สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน

__โดยกำหนดจัดวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

__สามารถติดต่อได้ที่ 053-447071 เทศบาลตำบลป่าแดด ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

20 กุมภาพันธ์ 2561

15 กุมภาพันธ์ 2561

31 มกราคม 2561

|<<<1234567>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 7  (105 รายการ)