ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลชำระภาษี

e-Training

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
55
เมื่อวานนี้
143
เดือนนี้
774
เดือนที่แล้ว
7,284
ปีนี้
68,293
ปีที่แล้ว
68,379
ทั้งหมด
268,590
ไอพี ของคุณ
34.239.154.240


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอย 2,4,6,8,10 ในหมู่บ้านในฝัน ม.330 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ได้แก่ ตรายาง จำนวน 9 อัน29 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์25 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จัดซื้อผ้าระบาย25 พฤศจิกายน 2565
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 24 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัรฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-50-000424 พฤศจิกายน 2565
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรื้อถอนสะพาน คสล.หมู่ที่ 1224 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา24 พฤศจิกายน 2565
การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201924 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ23 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์23 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์23 พฤศจิกายน 2565
แจ้งตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อชุดโคมไฟถนนระบบ solar cell แบบสำเร็จรูปพร้อมก้านยึดติดกับเสาไฟฟ้า จำนวน 445 ชุด21 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัรฑ์รถดูดสิ่งโสโครก หมายเลขทะเบียน 83-8653 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 009-64-0001 จำนวน 1 คัน21 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา21 พฤศจิกายน 2565
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256412 ตุลาคม 2564
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สแตรเลส สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด22 สิงหาคม 2560
ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยแบบติดตั้งบนรถ17 สิงหาคม 2560
ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 หน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แห่งที08 สิงหาคม 2560
ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเปิด รูปตัวยู ฝั่งตรงข้ามซอย 8 หมู่ที่ 915 มิถุนายน 2560
ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้านวังตาลวิลล่า ซอย 2 ฝั่งทิศใต้ หมู่ที15 พฤษภาคม 2560
ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ซอย 8 ม.915 พฤษภาคม 2560
ผลการเสนอราคาโครงการปรับปรุงพื้นรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 1115 พฤษภาคม 2560
ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเปิด รูปตัวยู ด้านหลังหมู่บ้านอยู่สบาย ถึง03 พฤษภาคม 2560
ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย6 หมู่ที่ 503 พฤษภาคม 2560
ผลการเสนอราคาโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 310 เมษายน 2560
ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังวัดเกาะกลางโรงพยาบาลแมคเคน หมู่ที่ 810 เมษายน 2560
ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลัก หมู่ที่ 920 มีนาคม 2560
ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 19/2 หมู่ที่610 มีนาคม 2560
ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12 หมู่ที่510 มีนาคม 2560
1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
หัวข้อวันที่
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 256501 ธันวาคม 2565
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 256501 พฤศจิกายน 2565
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันายน 256503 ตุลาคม 2565
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 256501 กันยายน 2565
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 256501 สิงหาคม 2565
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 256501 กรกฎาคม 2565
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 256501 มิถุนายน 2565
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 256509 พฤษภาคม 2565
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 256501 เมษายน 2565
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256501 มีนาคม 2565
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 256502 กุมภาพันธ์ 2565
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 256404 มกราคม 2565
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 256401 ธันวาคม 2564
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 256401 พฤศจิกายน 2564
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 256401 ตุลาคม 2564
1 2 3 4 5 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
หัวข้อวันที่
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี04 มกราคม 2565
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี02 มกราคม 2563
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 256202 มกราคม 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256303 กันยายน 2562
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี01 ตุลาคม 2561
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256629 พฤศจิกายน 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256628 กันยายน 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256529 มิถุนายน 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปประมาณ พ.ศ. 256522 กุมภาพันธ์ 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256503 กุมภาพันธ์ 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256521 ธันวาคม 2564
เผยแพร่แผนก่ีจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256501 ตุลาคม 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256420 กันยายน 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256502 กันยายน 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256425 สิงหาคม 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256403 พฤษภาคม 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256305 มีนาคม 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256418 กุมภาพันธ์ 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256409 กุมภาพันธ์ 2564
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓16 มิถุนายน 2563
1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1